Stipendieutdelning 2014

Woman in Red – kampanjens stipendieutdelning den 24.4 på G 18 i Helsingfors

1,3 milj. klubben delade ut de första stipendierna på sammanlagt 25000 euro för forskning kring kvinnohjärtat. Medlen hade insamlats under år 2013 och hänförde sig i huvdsak till kampanjen Kävele Sydämen Puolesta – Gå för Hjärtat, ett samarbetsprojekt mellan 1,3 milj. klubben och Becel. Därtill hade klubben sålt den röda skopinsen som är symbol för klubbens egen årliga kampanj Woman in Red.

Klubbens beskyddare, president Tarja Halonen delade ut stipendierna till tre unga forskare, filosofie doktor Leonie-Helen Bogl, medicine licentiat Olavi Parkkonen och psykolog Piia Pietilä. Bogl forskar kring jo-jo bantningens inverkan på kvinnors hjärta i mogen ålder, Parkkonen kring Takotsubo-syndromet eller hur plötsliga sinnestillstånd kan skapa symptom påminnande om hjärtinfarkt. Pietilä forskar kring hur stress påverkar kvinnors hjärthälsa.

Under kvällen fick vi också höra två av klubbens sakkunniga, bitr. professor Kirsi Pietiläinen och docenten, kardiologen Tiina Heliö, diskutera bl.a förebyggande åtgärder, såsom kost och motion, och genusperspektivet i dagens forskning kring hjärt- och kärlsjukdomar. Panelen leddes av klubbens ambassadör Pirjo Haapoja. Programmet varvades med fina sångframföranden av Martina Harms och av klubbmedlemmarna Synnöve och Lars af Hällström. Kvällen avslutades med en hälsning från den svenska klubbens grundare Alexandra Charles och sedan följde mingel.

Ett stort tack till stipendiekommitténs medlemmar docenterna Christel Lamberg-Allardt, Camilla Schalin-Jäntti, Tiina Heliö och professor Aila Rissanen som utsett stipendiaterna och till alla andra som deltagit i förberedelserna.

Siv Hellén
ordförande 2013
Irene Matinpalo
ordförande 2014