Kampanjen Gå för Hjärtat

Kampanjen Gå för Hjärtat

Kävele Sydämen Puolesta – Gå för Hjärtat var 1,3 milj. klubbens och Becels gemensamma kampanj, vars syfte är att öka kunskap om kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar. Kampanjen inleddes 12.2.2013 och pågick i två år. Den avslutades den 14.2.2015.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i Finland. För första gången på tio år har finländarnas kolesterolvärden stigit och speciellt för kvinnor över 45 år, har risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar ökat.

Kampanjen uppmuntrar alla finländare att gå för kvinnohjärtat. För varje registrerad kilometer, som tillryggalagts, donerar Becel 10 cent till Woman in Red, som är 1,3 milj. klubbens årliga kampanj för främjande av kvinnors hjärthälsa. De insamlade medlen går vid kampanjens slut oavkortade till forskning kring kvinnohjärtat.

Första årets kampanj som inleddes 12.2.2013 och avslutades 13.2.2014 inbringade totalt 23 832 euro genom 238 000 registrerade kilometer, vilket är nästan 6 varv kring jorden.

Andra årets kampanj startade 14.2.2014 och avslutades 14.2.2015. Som kampanjens ”hjärtsändebud” verkade Pirjo Haapoja, som också är 1,3 milj. klubbens ambassadör.

Kampanjen inbringade 30 288 euro, eller 302.880 km, vilket motsvarar ca 7.5 varv runt jorden.