Woman in Red

För att kunna stödja forskning och öka kunskapen om kvinnohjärtat samlar klubben in medel genom att bl.a. sälja ”Woman in Red”-pins. Klubben arrangerar också tillställningar och kampanjer under namnet Woman in red för att samla in ytterligare medel för att stödja stipendieutdelning.

Kvinnors hjärthälsa måste ses i ett brett perspektiv. Bl.a.följande faktorer påverkar kvinnors hjärthälsa; ålder, menopaus med låga östrogen nivåer, övervikt, högt blodtryck, diabetes, stress, sömnbrist, tandhälsa, gener t.ex. med familiär hyperkolesterolemi.

Kardiologer, invärtesmedicinare och gynekologer konstaterar samma sak och har inlett djupare samarbete t.ex. gällande forskning. Vårt val av stipendiater reflekterar även detta Till sin hjälp har klubben ett expertråd.

Aktiviteter

Under  2013 och 2014 arrangerades kampanjen Kävele Sydämen Puolesta – Gå För Hjärtat med jippon och informationstillfällen. Under 2013 inbringade kampanjen och pinsförsäljningen 25 000 euro.

Stipendierna delades ut den 24.4 av klubbens beskyddare President Tarja Halonen och tillföll tre unga forskare. År 2014 inbringade kampanjen ca 30 000 euro som utdelades den 29.4.2015 till tre unga forskare.

2016 arrangerades en Woman in red kväll med flöredrag av Leena Ruusuvaara, Sinikka Pohjola-Sintonen och vår tidigare stipendiat Piia Pietilä. För underhållningen stod Arja Saijonmaa.  

2018 arrangerades en Woman in red kväll med föredrag av Leena Ruusuvaara och vår tidigare stipendiat Pauliina Tuomikoski. För kvällens underhållning stod Lill Lindfors och Mats Norrefalk.

Tero Laaksonen hade generöst skänk en tavla. Totala intänkter av tavel auktionen och pinsförsäljningen inbringade 2 105 euro

Stäng meny