Vin och hälsa 23.3.2015

Diskussion och vinsmakning

under vindoktorns, Georg H. Borgströms, ledning

Vi samlades till årets första diskussionstillfälle under rubriken ”Vin och hälsa”. Speciellt kvinnors alkoholkonsumtion har ökat, å andra sidan är en måttlig vinkonsumtion inte nödvändigtvis farlig för hälsan. Vindoktorn höll en inspirerande presentation om vinets positiva och negativa inverkan på vår hälsa och skillnader mellan män och kvinnors konsumtion. Som avslutning på diskussionen smakade vi på viner, däribland ett alkoholfritt alternativ.