Tidigare aktiviteter under 2013

Tidigare aktiviteter under 2013

Klubbens lansering skedde den 12 februari 2013 samtidigt som kampanjen Kävele Sydämen Puolesta – Gå För Hjärtat startade.

Syftet med kampanjen är att samla in pengar för att stöda forskningprojekt om kvinnors hjärthälsa. Genom att registrera sitt gående kan alla samla in pengar till forskning kring kvinnohjärtat. De insamlade pengarna skall ges till forskningsprojekt som berör kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar. Kampanjen genomförs i samarbete med Becel (Unilever).

Hjärtsalong 10.3.2013 i Åbo

Carita Peltonen berättade  om 1,3 milj. klubi-klubbens verksamhet och psykoterapeut, specialläkare i arbetsplatshälsovård Benita Lillrank berättade om vilken betydelse andningen har för kvinnors hälsa.

Årsmöte  22.4.2013  i Helsingfors

I årsmötet deltog 26 medlemmar och 2 blivande medlemmar. Efter mötet talade biträdande professor Ursula  Schwab om ” Sydämen hyvinvointia ravinnosta” och  professor Johanna  Mäkelä om ”Suomalainen ruoka sydämen asiana”.

årsmöte-2013

Hjärtmässa i Esbo den 7.9.2013

Hjärtföreningen i Esbo ry ordnande en stor Hjärtmässa lörd. den 7.9 kl 10-16 i Esbo Kulturcentrum i Hagalund. Klubben deltog med ett stånd och med en promenad.

hjärtmässa-esbo-2013

Flitiga Pirkko, Chrisse och Gerd vid ståndet på Hjärtmässan