Systerklubbarna dryftade stress i St. Petersburg 14.11 – 15.11.2013

Systerklubbarna dryftade stress i St. Petersburg

Den 14.11 – 15.11.2013 ordnades den internationella konferensen ”kvinnor förändrar världen”. Ca 700 deltagare från olika delar av världen diskuterade politisk påverkan, företagsamhet, balansering av familjeliv och arbetsliv ur ett kvinnoperspektiv. En av huvudtalarna den första dagen var president Halonen, klubbens beskyddare. Hon underströk praktiska lösningar för att förbättra kvinnornas situation. Dagvården och förskolan och föräldraledigheten har möjliggjort kvinnornas fullödiga deltagande i arbetslivet och i det politiska beslutsfattandet. Fullständig jämställdhet har inte ännu uppnåtts. Attityder förändras långsamt, men president Halonen var övertygad om att unga män idag är fiffigare än sina fäder.

Vår klubb var också i övrigt väl representerad i konferensen. Siv Hellén och Carita Peltonen var medlemmar av konferensens organisations-kommitté. Dessutom var Carita moderator och Cay Sevón talare under konferensen.

Systerklubbarna i Sverige, Finland, Norge och Ryssland arrangerade en workshop ”Livets stressfaktorer för kvinnor över 45”. Alexandra Charles, ordförande för den svenska 1,6 miljonerklubben, ledde ordet tillsammans med Lidia Simbritseva från Ryssland. Workshopen drog fullt hus av intresserade åhörare.

Enligt den norska psykologen Anne Brudevold är hormonverksamheten en av orsakerna till att kvinnor utsetts lättare för stress än män. I workshopen fick vi både teoretisk kunskap och praktiska vinkar om hur vi kan tackla stress. Stress i lämpliga portioner skyddar människan och gör henne energisk, men ett långvarigt stresstillstånd tär på våra krafter. Den finska 1,3 miljoner klubbens representant, arbetshälsovårdsläkaren och psykoterapeuten Benita Lillrank hade deltagarna att utföra en andningsövning, som gav sinnesro, lägre puls och blodtryck. En medveten lång utandning hade faktiskt en underbar verkan. Tankevärd var också svenskan Jill Taubes synvinkel på kvinnans hälsa. i allmänhet funderar vi på vilka sjukdomar vi lider av, fastän vi borde koncentrera oss på vilka omständigheter som håller oss friska. En sjuk mänska kan må bra medan en frisk mänska kan känna sig illamående. Kultur och motion håller mänskan pigg och främjar hälsan.