Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN 2019        

 Klubben och dess målsättning 2019

1,3milj.klubben, registrerades år 2013, är en tvåspråkig förening som verkar för hälsa och livskvalitet för kvinnor. I Finland finns det ca 1,3 miljoner kvinnor över 45 år vilka är klubbens målgrupp men klubben är öppen för alla, både män och kvinnor, som är intresserade av kvinnors hälsa.

Klubbens mål är att fästa uppmärksamhet vid kvinnors hälsa och att få olika grupper medvetna om att det behövs forskning just gällande kvinnor och med fokus på genusperspektivet. Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor avseende symptom vid samma sjukdomar. Detta s.k. genusperspektiv har hittills inte beaktats i tillräcklig stor utsträckning vare sig gällande forskningsarbete eller vårdpraxis.

Klubbens målsättning är även att förmedla stödjande och positiv hälsoinformation och livsglädje till alla kvinnor. Klubben ordnar seminarier, diskussionstillfällen och tillställningar som strävar till att förmedla denna information och att väcka debatt. Hjärt- och kärlsjukdomar är t.ex. den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor efter klimakteriet.

För att kunna stödja forskning, och att öka kunskapen, om kvinnohjärtat samlar klubben in medel genom att sälja bl.a.”Woman in Red”-pins.

Kvinnors hjärthälsa måste ses i brett perspektiv. Bl.a.följande faktorer påverkar kvinnors hjärthälsa; ålder, menopaus med låga östrogen nivåer, övervikt, högt blodtryck, diabetes, stress, sömnbrist, tandhälsa, gener t ex med familiär hyperkolesterolemi.

Kardiologer, invärtesmedicinare och gynekologer konstaterar samma sak och har inlett djupare samarbete t.ex gällande forskning. Vårt val av stipendiater reflekterar även detta.

FOKUS ÅR 2019

  1. Göra 1.3 miljonerklubben mera attraktiv!
  2. Värva nya medlemmar med fokus på yngre.
  3. Engagera och aktivera medlemskåren
  4. Öka kvinnors kunskap om sin egen hälsa
  5. Öka samarbete med organisationer och intressegrupper
  6. Bättre synlighet och öka kontakten med samarbetspartners

2019 blir ett avgörande år för klubben. Lyckas vi föra klubben vidare eller ej?

Helsingfors 19.3.2019

Styrelsen för 1,3 milj. klubi-klubben rf