Verksamhetsplan 2017

 

VERKSAMHETSPLAN 2018

 Klubben och dess målsättning 2018

 1,3milj.klubben, registrerades år 2013, är en tvåspråkig förening som verkar för hälsa och livskvalitet för kvinnor. I Finland finns det 1,3 miljoner kvinnor över 45 år vilka är klubbens målgrupp men klubben är öppen för alla, både män och kvinnor, som är intresserade av kvinnors hälsa.

Klubbens mål är att fästa uppmärksamhet vid kvinnors hälsa och att få olika grupper medvetna om att det behövs forskning just gällande kvinnor och med fokus på genusperspektivet. Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor avseende symptom vid samma sjukdomar. Detta s.k. genusperspektiv har hittills inte beaktats i tillräcklig stor utsträckning vare sig gällande forskningsarbete eller vårdpraxis.

Klubbens målsättning är även att förmedla stödjande och positiv hälsoinformation och livsglädje till alla kvinnor. Klubben ordnar seminarier, diskussionstillfällen och tillställningar som strävar till att förmedla denna information och att väcka debatt. Hjärt- och kärlsjukdomar är t.ex. den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor efter klimakteriet.

För att kunna stödja forskning kring kvinnohjärtat samlar klubben medel genom att sälja bl.a. ”Woman in Red”-pins.

 

FOKUS ÅR 2018

  1. Öka kvinnors kunskap om sin egen hälsa
  2. Engagera och aktivera medlemskåren
  3. Skaffa nya medlemmar, fokus yngre och finskspråkiga
  4. Bättre synlighet och öka kontakten med samarbetspartners
  5. Öka samarbete med organisationer och intressegrupper

 

Genom fokusområdena strävar klubben efter ökad synlighet samt genom att arrangera intressanta tillställningar motivera nuvarande medlemmar samt attrahera nya medlemmar. Klubben fyller 5 år 2018.

Helsingfors 19.3.2018

Styrelsen för 1,3 milj. klubi-klubben rf