Styrelse

Föreningen 1,3 milj. klubi-klubbens styrelse 2019

Ordinarie medlemmar:

  • Fanny Borgström, ordförande
  • Leena Ruusuvaara, viceordförande
  • Sussie de la Chapelle
  • Ulrica Gabrielsson
  • Tarja Honkalampi
  • Valentina Lundström
  • Benita Pettersson, kassör
  • Yvonne Thesleff

Suppleanter:

  • Erik Hellén

Kontaktpersoner

Marianne Green, Borgå med omnejd; Karin Sandqvist, Vasa med omnejd; Leena Lilius, Tammerfors med omnejd.