Samarbetsparter

Samarbetsparter

Internationella systerorganisationer

Klubben har ett tätt samarbete med sina internationella systerorganisationer.

se no dk de ru uk eu za

Alexandra Charles grundade 1,6 miljonerklubben i Sverige 1998. Hennes målsättning var att sätta fokus på kvinnors hälsa och att det behövs mer forskning om kvinnors hälsa, speciellt inom hjärt- och kärlsjukdomar och osteoporos. Den svenska föreningen är idag en av Sveriges största kvinnoorganisationer.

Föreningen fick namnet 1,6 miljonerklubben eftersom det vid föreningens grundande fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Senare grundades 2,6 miljonerklubben som sätter fokus på kvinnor över 25 år.

Klubben planerar också samarbete med likasinnade organisationer och företag som vill stöda klubbens ändamål.