Beskyddare och ambassadörer

Beskyddare och ambassadörer

Tarja Halonen

Som klubbens beskyddare fungerar president Tarja Halonen.

Klubbens ambassadörer är en grupp kända personer som ställer upp och stöder klubben i arbetet för kvinnors hälsa och välfärd. Med hjälp av sitt samhällsengagemang eller inflytande och sin fackkunskap hjälper de klubben att få uppmärksamhet kring olika frågor som klubben arbetar för. Ambassadörerna deltar också i olika evenemang och tillställningar.

Till klubbens ambassadörer har utsetts: Pirkko Mannola, Arja Koriseva och Pirjo Haapoja.

Pirjo Haapoja

Pirjo Haapoja

Arja Koriseva, Pirkko Mannola, Siv Hellén