Nytt 1.3 miljoner klubbår. Årsmötet – Medlemsavgift

Nytt 1.3 miljoner ”klubbår” har nu inletts!

 Efter årsmötet den 25 april ser styrelsen ut som följande; Fanny Borgström, ordförande, Leena Ruusuvaara, viceordförande, Benita Pettersson (ny), kassör, Sussie de la Chapelle, Ulrica Gabrielsson, Tarja Honkalampi (ny), Yvonne Thesleff och som suppleanter Erik Hellén och Ritva Svartström.

Vid årsmötet hade vi en aktiv diskussion angående typ av möten/tillställningar vi skall arrangera och hur ofta. Önskemål framfördes om tätare möten och mer aktiv kommunikation via Social media. Vad tycker ni som inte var på mötet?

Efter årsmötet höll Leena Ruusuvaara ett anförande under rubrik ”Årliga läkarkontroller – behövs det?”. Ett mycket intressant och utmanande ämne att diskutera. Leena berättade bl.a. att

”Arbetshälsovård: Hälsokontroller, för personer under 50 år, rekommenderas var 5:e år och för personer över 50 år var 3:e år. För personer med riskfyllt arbete gäller andra rekommendationer.

På hälsocentraler finns ingen rekommendation att göra hälsokontroller. Undersökningar görs endast vid speciell anledning, ex. anamnes, släkthistoria eller sjukdoms symptom.

Icke riktade kontroller för personer utan någon symptom har enligt flera studier inte kunnat påvisa någon ökad eller bättre livslängd. Det finns studier som visar att ”rutin hälsokontroller” inte gör någon nytta men däremot kan skada i form av extra kontroller vid oklara resultat eller t.o.m. medföra onödig behandling med möjliga biverkningar. Riktade lagstadgade kontroller är en helt annan sak, t.ex. Papa prov, mammografi etc.

Som viktigt komplement till kontroller visar en färsk svensk studie från i år, var man kallade 40-60 åringar, män och kvinnor, för test av hjärt- och kärlsjukdomar att det viktigaste var att man hade ca 2 timmars personlig diskussion om hälsa med alla oberoende av hälsostatus. Man kombinerade alltså medicinsk undersökning med preventivt arbete. Denna kombination av ”undersökning” kunde visa ökad livslängd.”

Ja, verkligen ett intressant ämne att diskutera. Bra diskussion under mötet.

Medlemsavgift

På årsmötet fastställdes medlemsavgiften för 2018 till 25 euro/år för privatpersoner, alternativt 250 euro för ständigt medlemskap. För organisationer är avgiften 350 euro/år.

Medlemsavgiften är klubbens viktigaste inkomstkälla. Möjliggör för oss att arrangera intressanta möten och vid överskott möjliggör för oss att dela ut större stipendier. Vi har nu 7 000 euro att dela ut. Planen för stipendieutdelning är hösten 2018. Kan vi ha 10 000 euro som mål?

Vänligen betala medlemsavgiften, minst 25 euro, årsmötet uppmuntrade alla medlemmar att betala ett större belopp, snarast till konto

FI64 4055 0011 4359 93 med referens 1012.