Nya nordiska näringsrekommendationer och matkultur i Sverige och Finland 7.11.2013

Nya nordiska näringsrekommendationer och matkultur i Sverige och Finland 7.11.2013

Hanaholmens kulturcentrum, Institutet för Hälsa och välfärd,  Svenska Livsmedelsverket , Finlands svenska Marthaförbund, Marttaliitto och  Statens näringsdelegation ordnade ett välbesökt seminarium på  Hanaholmen den 7.11.2013 kring de nya nordiska  näringsrekommendationerna främst ur ett finskt och svenskt  perspektiv. Intressanta inlägg om matvanor hölls av prof. Johanna  Mäkelä, som också är klubbens expert, och prof. Wulf Becker.  Därefter debatterades bl.a. super-food, andra hälsodieter, hållbar utveckling och matspill.