Medlemsbrev 4/2020

Bästa Medlem,

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE DEN 24 SEPTEMBER KL15.00 

PLATS: NATIONALMUSEETS GÅRD, INGÅNG Museigatan/Tölögatan.

Det tidigare planerade årsmötet den 20 april blev som meddelades i medlemsbrev 3/2020 uppskjutet p.g.a Corona.

Styrelsen har funderat på olika lämpliga platser att arrangera vårt årsmöte. Preferens är att arrangera mötet utomhus. Nationalmuseets innergård erbjuder ett bra alternativ. Det finns viss möjlighet till regnskydd men vi uppmanar alla att ta med paraply.

Det kommer inte att finnas kopior på årsmötesdokumenten på plats. 

På agendan finns förutom de obligatoriska handlingarna, styrelsens förslag om att 1,3miljoner klubi-klubben skall upplösas. Det är efter mycket övervägande som styrelsen kommit fram till att detta bör ske. Årsmöteshandlingarna läggs upp på vår hemsida www.1.3miljklubi-klubben.fi

På hemsidan kommer också att finnas ett utkast till årsmötesprotokoll. Vänligen bekanta er med detta och sänd era eventuella kommentarer till info@1.3miljklubi-klubben.fi

Vi ber er vänligen ta med egna kopior på de dokument ni vill ha

Styrelsen för 1,3milj.klubi-klubben

Stäng meny