Medlemsbrev 3/2020

Bästa Medlem,
ÅRSMÖTET DEN 20.4 UPPSKJUTET.
Under rådande omständigheter är det inte möjligt att hålla ett årsmöte den 20 april.
Styrelsen har därför beslutat skjuta årsmötet på obestämd tid
Vi följer med utvecklingen och när myndigheterna meddelar att det är säkert att
mötas och arrangera ett möte som vårt, återkommer vi.
Vi hoppas att ni alla mår väl och att ni tar väl hand om er.
Varma hälsningar
Styrelsen 1,3milj.klubi-klubben

Stäng meny