Medlemsbrev 2/2020

Bästa Medlem,

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE DEN 20 APRIL KL. 18.00 I CAFÉ EKBERGS FESTVÅNING, BULEVARDEN 9 OCH TILL VÅR STIPENDIEUTDELNING AV EN MERITERAD STIPENDIAT 

På agendan finns förutom de obligatoriska handlingarna, styrelsens förslag om att 1,3miljoner klubi-klubben skall upplösas. Det är efter mycket övervägande som styrelsen kommit fram till att detta bör ske. Styrelsen tackar för alla kommentarer som den erhållit.

Årsmöteshandlingarna läggs upp på vår hemsida www.1.3miljklubi-klubben.fi

Vi hoppas på livligt deltagande. Efter årsmötet, kommer det att finnas en god paj, någon sött samt kaffe och té Klubben bjuder.

 STIPENDIEUTDELNING € 10.000  – KOM OCH LYSSNA

1,3 milj, klubi-klubbenilla on ilo esitellä stipendiaatti  LK ANETTE HAUKILAHTI ja / tai työryhmää johtava professori  Juhani Junttila, molemmat Oulun Yliopistosta. 

Omassa hakemuksessaan kuvailee A Haukilahti tutkimustaan seuraavasti:

tavoittteenani on tutkia ovatko tähän asti tunnetut  äkilliseen sydänkuolemaan  ( Sudden Cardiac Death, SCD) johtavat yleiset riskitekijät  ennusteellisia myös naisilla sekä löytää mahdollisesti parempia riskimarkkereita paitsi naisen sydänperäisten äkkikuoleman  myös sydänkuolleisuuden ja -sairastavuuden ennustamiseksi ja mahdollisesti ehkäisemiseksi.

Hänen kirjoittamansa artikkeli Sudden Cardiac Death In Women valittiin  lehden Circulation 2019;139:1012-1021 sen numeron parhaimmaksi.

Kyseessä on laaja tutkimus jossa kohorttina on 5869  vuosina 1998-2017 äkillisesti sydänperäisesti kuollutta naista.  Suomen lain mukaan kuolinsyy on selvitettävä ruumiinavauksella ellei kuolemaan ole ilmeistä tai tiedettyä syytä.  Tutkimuksessa tuli esille että aiemmin otettu EKG oli tulkittu normaaliksi, mutta  mahdollisia markkereita pystyttiin näin jälkeenpäin toteamaan.

Itse tutkijat pystyvät parhaiten  kertomaan tuloksista ja materiaalin ainutlaatuisuudesta tarkemmin kokouksessamme.

Styrelsen för 1,3milj.klubi-klubben

Stäng meny