Medlemsbrev 1/2020

Bästa medlem,

Vår klubb har funnits i Finland sedan 2013. Klubben fick en ”kick” start med
kampanjen ”Gå för hjärtat”. Under åren 2013 och 2014 delades totalt ut 55.000
euro i stipendier till unga forskare i enlighet med vår målsättning, se nedan.
Några axplock
”Klubbens mål är att fästa uppmärksamhet vid kvinnors hälsa och att få olika
grupper medvetna om att det behövs forskning just gällande kvinnor och med
fokus på genusperspektivet. Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor
avseende symptom vid samma sjukdomar. Detta s.k. genusperspektiv har
hittills inte beaktats i tillräcklig stor utsträckning vare sig gällande
forskningsarbete eller vårdpraxis.
Klubbens målsättning är även att förmedla stödjande och positiv
hälsoinformation och livsglädje till alla kvinnor.
Kvinnors hjärthälsa måste ses i brett perspektiv. Bl.a. följande faktorer påverkar
kvinnors hjärthälsa: ålder, menopaus med låga östrogen nivåer, övervikt, högt
blodtryck, diabetes, stress, sömnbrist, tandhälsa, gener t.ex med familiär
hyperkolesterolemi.
Kardiologer, invärtesmedicinare och gynekologer konstaterar samma sak och
har inlett djupare samarbete t.ex gällande forskning. Vårt val av stipendiater
reflekterar även detta.”

Fokus för 2019 har varit

Att göra 1,3 miljonerklubben mera attraktiv, att värva nya medlemmar med
fokus på yngre, att engagera och aktivera medlemskåren, att öka kvinnors
kunskap om sin egen hälsa, att öka samarbete med organisationer och
intressegrupper och att få bättre synlighet och öka kontakten med
samarbetspartners

I slutet på verksamhetsplanen konstaterar styrelsen att 2019 blir ett
avgörande år för klubben. Lyckas vi föra klubben vidare eller ej?

Bästa medlem, nu behöver vi och hoppas på kommentarer från dig.

Att vår målsättning tyvärr är aktuell konstaterar Tanja Vasama i HS den 30.12.
Under rubrik ”Naaraitakin kannattaa tutkia” skriver hon
”Vuonna 2015 Yhdysvalloissa sai ensimmäistä kertaa myyntiluvan lääkehoito,
jonka tarkoituksena on lisätä naisten seksuaalisia haluja. Addyi-valimisteen tulo
markkinoille herätti sekä kiitosta että kritiikkiä. Arvostelijat huomauttivat muun
muassa, että kun yhdessä myyntilupaa edeltäneessä tutkimuksessa oli
selvitetty Addyin ja alkoholin yhteisvaikutusta, 25 koehenkilöstä 23 eli 92
prosenttia oli ollut miehiä. Näin siitä huolimatta, että valmiste on tarkoitettu
vain naisille”
Artikeln fortsätter att beskriva vikten av genusperspektivet.
Klubben har sedan 2013 arrangerat många högklassiga medlemsträffar. Tyvärr
under senare år har det varit svårt att locka medlemmar att delta. Ibland har vi
t.o.m. varit tvungna att annullera möten.
Vår ambition att locka yngre medlemmar har ej heller lyckats. Är det kanske så
att föreningsverksamhet med allt vad det praktiskt innebär, inte lockar yngre?
Har den klassiska föreningen ersatts av Instagram grupper, FB grupper etc?
Vår situation är att ”äldre” medlemmar slutar, brist på tid etc. och inga nya
medlemmar kommer med. Så klubben krymper.
Trots att vår målsättning är högaktuell verkar det som att det inte finns behov
eller utrymme för en klubb som 1,3 milj.klubben, eller har vi fel?
För att gå vidare behöver vi flera aktiva medlemmar som är villiga att driva
klubben vidare. Största delen av den nuvarande styrelsen har inte möjlighet att
fortsätta.
Årsmötet sker den 20.4. kl 18.00. Ekbergs festvåning, Bulevarden 9, Helsingfors.
Innan årsmötet kommer vi att dela ut ett stipendium på 10.000. Till vem och
vad? Kom på årsmötet så får du höra.
Därefter öppnar vi för årsmötet. En viktig punkt kommer då att vara klubbens
framtid.

MEN innan dess hoppas vi på kommentarer från er. Nedan ser ni
styrelsemedlemmarnas namn och kontaktuppgifter.
Bästa hälsningar,
Fanny Borgström fanny.borgstrom@gmail.com
Sussie de la Chapelle sussie.chapelle@gmail.com
Ulrica Gabrielsson ulrica.gabrielsson@gmail.com
Erik Hellén erik.n.hellen@gmail.com
Tarja Honkalampi thonkalampi@gmail.com
Valentina Lundström valentina.lundstrom@gmail.com
Benita Pettersson scbpettersson@gmail.com
Leena Ruusuvaara leena.ruusuvaara@gmail.com
Yvonne Thesleff yvonne.thesleff@pp.inte.fi

Stäng meny