Hjärtseminarium i Villmanstrand 18.10.2013

Hjärtseminarium i Villmanstrand 18.10.2013

1,3 milj. klubbens hjärtseminarium i Villmanstrand arrangerades den 18.10.2013 i nära samarbete med Lappeenrannan liike-ja virkanaiset  ry och vår systerklubb 33,6 milj. klubben i St. Petersburg. Villmanstrand stad och Becel understödde seminariet, som trots det dåliga vädret samlade 65 personer, däribland 30 damer från St. Petersburg. Seminariet öppnades av stadsdirektör Kimmo Jarva och därefter  följde anföranden av klubben och övriga arrangörer. Deltagarna bjöds därefter på ett mycket intressant program där klubbens expert,  prof. Marja-Liisa Honkasalo, under rubriken ”Sydän kulttuurissa” presenterade synen på hjärtat ur ett historiskt perspektiv och också  tog fram kvinnors och mäns olika syn på hjärt- och kärlsjukdomar i  Nordkarelen projektet. Föredraget utgjorde en fin inledning till  överläkaren och kardiologen Heikki Marjakangas översikt över  hjärtsjukdomar bland kvinnor och män, olika symptom och  riskfaktorer. Ur presentationen framkom också det faktum att det  forskas fortfarande mindre på kvinnor än på män. MD Lidia Simartseva kompletterade bilden i en omfattande studie om  levnadsvanor och utmaningar i Ryssland  gällande hjärtsjukdomar ur  ett genusperspektiv.

Klubben och kampanjen Kävele Sydämen Puolesta presenterades  också både i tal och skrift. Seminariet avslutades med en mottagning  med aktivt meningsutbyte. Deltagarna önskade att ett liknande  seminarium skulle kunna ordnas nästa år kanske med ytterligare  teman på programmet.