Hanaholmen 3.10

Hanaholmen 3.10

1,3 miljonerklubben fick kärt besök när Alexandra Charles gästade oss den 3 oktober på Hanaholmens nyrenoverade svensk-finländska kulturcentrum i Esbo – den lämpligaste tänkbara mötesplatsen för kvällens evenemang!

Inför den svenska moderklubbens 20-årsjubileum nästa år upprepade dess dynamiska grundare och galjonsfigur organisationens mantra:

– hälsan som livets plattform,

– vikten av preventiv vård av både den fysiska och mentala hälsan,

– och vikten av att lobba för genus-perspektivet inom hälsovården.

Alexandra Charles berättade att tonvikten i år legat på den psykiska hälsan i och med att oroväckande många kvinnor drabbas av utbrändhet och depression. Klubbens vapen i kampen är utöver information och opinionsbildning (bl.a. under den legendariska Almedals-veckan) med hjälp av klubbens imponerande medicinska expertgrupp, också dess landsomfattande nätverk av kontaktpersoner och dess ambassadörer som reser landet runt.

En av ambassadörerna hade Alexandra Charles tagit med sig över landsgränsen och helt i enlighet med kampen mot den grasserande ”sittsjukan”, en av Alexandras käpphästar, kommenderade Charlotta Huldt, musikalisk mångsysslare, upp de närvarande finländska klubbmedlemmarna från stolarna för att agera ”operaorkester” med handklappningar och stampande!

Alexandras tes om att seriös hälsoinformation måste blandas med ”lust”,  dvs underhållning, för att bättre nå fram, konkretiserade sopranen Charlotta Huldt suveränt genom två arior av Bizet och Puccini.

Inget under alltså att den svenska 1,6 och 2,6 miljonerklubben för yngre kvinnor med totalt 30 000 medlemmar har vuxit till den största icke-politiska kvinno-organisationen i Sverige. Till de senaste internationella tillskotten i ”familjen” hör de sydafrikanska och isländska systerorganisationerna.

Nästa år firar vår egen klubb 1,3 miljoner klubben 5 år. Vi planerar många spännande program.

Men innan dess träffas vi den 14 november kl 17.30 på Aava. Närmare detaljer kommer i ett separat meddelande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng meny