Tidigare händelser 2015

Årsmöte 29.4.2015

Årsmöte 29.4.2015 Klubbens årsmöte hölls den 29.4.2015 i Cafe Ekbergs festsal i Helsingfors. Efter årsmötet höll klubbens expert professor Riitta Korpela ett föredrag om mikroberna i tarmkanalen och deras betydelse för hälsan. Korpela konstaterade att tarmen är ett viktigt organ då det gäller immunförsvaret. Tarmkanalens sammanlagda yta motsvarar en tennisplan och tarmen processar över 500 […]

Woman in Red – kampanjens stipendieutdelning den 29.4 .2015

1,3 milj. klubben har delat ut stipendier på sammanlagt 30 000 euro för forskning kring kvinnohjärtat. Medlen hade insamlats genom kampanjen Kävele Sydämen Puolesta – Gå för Hjärtat, ett samarbetsprojekt mellan 1,3 milj. klubben och Becel. Kampanjen pågick hela förra året och avslutades 14.2.2015. Också detta år tillföll stipendierna tre unga forskare, Aissa Bah, Meri-Maija […]