Tidigare händelser 2014

Kvinnodagens hjärtjippo 8.3.2014

Kvinnodagens hjärtjippo 8.3.2014 på Sanoma-torget i Helsingfors Kvinnodagen firades i Helsingfors på Sanomahusets Mediatorg. På evenemanget fick klubben av Becel motta en donation på 23832 euro, slutresultatet av fjolårets kampanj Kävele Sydämen Puolesta – Gå För Hjärtat. Vi gick alltså närmare 240 000 km eller nästan sex gånger runt jorden. Donationen utdelas i april av […]