Tidigare händelser

Nordiskt Forum-konferensen i Malmö 12-15.6.2014

Nordiskt Forum-konferensen i Malmö 12-15.6.2014 Nordiskt Forum är en kvinnokonferens, som ordnades första gången i Oslo 1988. Konferensen samlar tusentals aktivister, politiker och organisationer för att diskutera nationella och internationella kvinnofrågor. Under konferensen hade jag först möjlighet att delta i svenska 1,6 miljonerklubbens träff för sina lokala kontaktpersoner på fredagen den 13.6. Den årliga träffen […]

1,3 mlj. klubi-klubben startade i Vasa

1,3 milj. klubi-klubben startade i Vasa 1,3 milj.klubi-klubben gör nya landvinningar. I Vasa ordnades den 21 maj en klubbtillställning, där klubbens styrelsemedlem Birgitta Kantola informerade om klubbens verksamhet och specialläkaren i inre medicin, Tino Grönroos föreläste om olika symtom hos kvinnor och män vid hjärtinfarkt. Vi gladde oss speciellt över att få hälsa som vår […]

Besöket i Riksdagen

Besöket i Riksdagen 27.5.2014. Det regnar och blåser – vårvädret har förbytts i köld och blöta! Antagligen är vädret delvis orsak till att många som anmält sig till besöket i Riksdagen uteblev. Men vi var trots allt 7 tappra kvinnor, som fick en guidad tur i det vackra riksdagshuset. Vi följde med plenum en stund […]

Kvinnodagens hjärtjippo 8.3.2014

Kvinnodagens hjärtjippo 8.3.2014 på Sanoma-torget i Helsingfors Kvinnodagen firades i Helsingfors på Sanomahusets Mediatorg. På evenemanget fick klubben av Becel motta en donation på 23832 euro, slutresultatet av fjolårets kampanj Kävele Sydämen Puolesta – Gå För Hjärtat. Vi gick alltså närmare 240 000 km eller nästan sex gånger runt jorden. Donationen utdelas i april av […]

Systerklubbarna dryftade stress i St. Petersburg 14.11 – 15.11.2013

Systerklubbarna dryftade stress i St. Petersburg Den 14.11 – 15.11.2013 ordnades den internationella konferensen ”kvinnor förändrar världen”. Ca 700 deltagare från olika delar av världen diskuterade politisk påverkan, företagsamhet, balansering av familjeliv och arbetsliv ur ett kvinnoperspektiv. En av huvudtalarna den första dagen var president Halonen, klubbens beskyddare. Hon underströk praktiska lösningar för att förbättra […]

Nya nordiska näringsrekommendationer och matkultur i Sverige och Finland 7.11.2013

Nya nordiska näringsrekommendationer och matkultur i Sverige och Finland 7.11.2013 Hanaholmens kulturcentrum, Institutet för Hälsa och välfärd,  Svenska Livsmedelsverket , Finlands svenska Marthaförbund, Marttaliitto och  Statens näringsdelegation ordnade ett välbesökt seminarium på  Hanaholmen den 7.11.2013 kring de nya nordiska  näringsrekommendationerna främst ur ett finskt och svenskt  perspektiv. Intressanta inlägg om matvanor hölls av prof. Johanna  […]

Hjärtseminarium i Villmanstrand 18.10.2013

Hjärtseminarium i Villmanstrand 18.10.2013 1,3 milj. klubbens hjärtseminarium i Villmanstrand arrangerades den 18.10.2013 i nära samarbete med Lappeenrannan liike-ja virkanaiset  ry och vår systerklubb 33,6 milj. klubben i St. Petersburg. Villmanstrand stad och Becel understödde seminariet, som trots det dåliga vädret samlade 65 personer, däribland 30 damer från St. Petersburg. Seminariet öppnades av stadsdirektör Kimmo […]

Tidigare aktiviteter under 2013

Tidigare aktiviteter under 2013 Klubbens lansering skedde den 12 februari 2013 samtidigt som kampanjen Kävele Sydämen Puolesta – Gå För Hjärtat startade. Syftet med kampanjen är att samla in pengar för att stöda forskningprojekt om kvinnors hjärthälsa. Genom att registrera sitt gående kan alla samla in pengar till forskning kring kvinnohjärtat. De insamlade pengarna skall […]