Besöket i Riksdagen

Besöket i Riksdagen

27.5.2014. Det regnar och blåser – vårvädret har förbytts i köld och blöta!

Antagligen är vädret delvis orsak till att många som anmält sig till besöket i Riksdagen uteblev. Men vi var trots allt 7 tappra kvinnor, som fick en guidad tur i det vackra riksdagshuset. Vi följde med plenum en stund från läktaren och därefter träffade vi två medlemmar av social- och hälsovårdsutskottet, Samlingspartiets Lenita Toivakka och Vänsterförbundets Erkki Virtanen, för vilka vi presenterade 1,3 milj. klubbens verksamhet. Vi inbjöd dem till Hjärtjippot den 27.9 på Finlandia-huset och att där med oss promenera runt Tölöviken. Sålunda gjorde vi klubben känd för medlemmar av Finlands riksdag!