Årsmöte 3.4.2017

Årsmöte 3.4.2017

Klubbens årsmöte hölls den 3.4.2017 kl 17.30 i Café Ekbergs festsal i Helsingfors. Under årsmötet fastställdes klubbens bokslut och verksamhetsberättelse för 2016. Styrelsen fick ansvarsfrihet, budgeten och verksamhetsplanen för detta år fastslogs.

Efter årsmötet höll Päivi Hietanen, LKT, docent i onkologi samt psykoterapeut, ett föredrag, ”Rintasyöpä ja tunteet,” om bröstcancer som sjukdom och dess behandling samt berättade därefter om de psykosociala reaktionerna i samband med cancerdiagnos.

Riitta Lindegren, journalist, huvudredaktör emerita och författare, berättade under rubriken ”Elämäni päätoimittajana ja sen jälkeen”, om sin erfarenhet av att insjukna i bröstcancer. Riitta berättade vidare om vad det inneburit av bl.a., glädje och stress, att starta upp en ny tidning.

 

Päivi Hietanen

Päivi valdes 2017 till ”Årets alumn 2017”, vid medicinska fakulteten i Helsingfors universitet. Päivi Hietanen har bl.a. varit medicinsk huvudredaktör för Suomen Lääkärilehti, huvudredaktör för Syöpälehti samt publicerat ett flertal artiklar relaterade till cancer och psykosociala ämnen.

Päivi började med att granska bröstcancer ur en somatisk, diagnostisk och behandlingssynvinel. Hon poängterade hur mycket vetenskapen och forskningen i ämnet har förbättrat behandling och prognoser i samband med bröstcancerdiagnos.

Föredragets andra del behandlade människans psyke i samband med en oväntad allvarlig sjukdom. Detta händer när sjukdomen blir en del av ens liv.

Föredragen gav mycket att tänka på med en påföljande livlig diskussion.

Bifogat, Päivis presentation

 

Riitta Lindegren

Riitta har varit huvudredaktör för ett flertal tidningar, kolumnist i Kauppalehti och 1987 grundat en för Finland helt ny typ av tidning, Gloria.

Riitta berättade om sitt liv före och efter Gloria. Riitta började med att tala om hur hon insjuknade i bröstcancer förra året samt de känslor som uppstod i samband med att diagnosen ställdes. Riitta reflekterade över hur stressen i vårt liv påverkar vår hälsa.

Lanseringen av Gloria lyckades och blev en succéstory, sk. Gloria-familjen, med bl.a. Gloria koti, Glorian Antiikki, Glorian Ruoka ja viini.

Riitta Lindegren har skrivit en biografi: ” Riitta Lindegren- minä, toimittaja”.

 

 

Vuosikokous-Årsmöte.pdf