Årsmöte 29.4.2015

Årsmöte 29.4.2015

Klubbens årsmöte hölls den 29.4.2015 i Cafe Ekbergs festsal i Helsingfors.

Riitta Korpela

Riitta Korpela

Efter årsmötet höll klubbens expert professor Riitta Korpela ett föredrag om mikroberna i tarmkanalen och deras betydelse för hälsan. Korpela konstaterade att tarmen är ett viktigt organ då det gäller immunförsvaret. Tarmkanalens sammanlagda yta motsvarar en tennisplan och tarmen processar över 500 kg mat i året. Tarmkanalen innehåller c. 1,5 kg levande mikrober av vilka en del är nyttiga och andra skadliga. Forskningen kring tarmens mikrober är mycket aktiv för tillfället och har gett ny kunskap om mikrobstammen, dess utveckling, förändringar i sammansättningen och betydelse under olika livsskeden och sjukdomar. Tarmens mikrober påverkas av bl.a. näringsintaget, omgivningen, genetiken och åldern. Probioterna är levande mikroorganismer, som intagna i tillräckliga mängder kan påverka hälsan positivt. Den mest kända probioten är mjölksyrabakterien, som för många är känd som förebyggande medicin mot s.k. turistdiarré. En fiberrik kost är bra för matsmältningen. Omgivningens påverkan, bl.a. hygienens betydelse har blivit debatterad. Det är möjligt att vår omgivning är för steril, vilket leder till att vårt eget immunförsvar inte kommer åt att utvecklas.

Start-up företagaren och Nordic Diet Coach-applikationens uppfinnare Mia Karlsson berättade om hur idén utvecklades till företagsverksamhet. Hennes företag ger mobilbaserad näringsrådgivning enligt de nordiska näringsrekommendationerna. Applikationen ger t.ex. råd om hur man kan föra bok över sitt ätande och hur man kan uppnå en bestående viktkontroll.

Vi fick en ny syster i Alexandra Charles

Alexandra Charles berättade på årsmötet att hon gläder sig åt att hon själv har sju syskon. Nu får hon nya ”systrar” från 1,3 milj. klubbens medlemmar när hon blivit vald till styrelsemedlem i den finska klubben. Det är en stor glädje och ära för oss att välkomna Alexandra till vår styrelse eftersom Alexandra Charles är grundare av hela klubbverksamheten för kvinnors hälsa. Klubben i Sverige grundades redan 1998 och verksamheten har expanderat kraftigt. Det finns motsvarande klubbar i många länder. Klubbens roll är att vara som folk- och opinionsbildare. Frågor som man i Sverige nu försöker påverka är t.ex. sjuksköterskornas löner, eftersom svenska sjukskötare ofta söker sig till bättre avlönade jobb i Norge. Alexandra berättade om olika happenings som t.ex. klubben i Danmark ordnade. Tanken är att ha roligt medan man motionerar. Hälsofrågor behöver nödvändigtvis inte vara tråkiga utan kan behandlas med dans och musik. Alexandras motto är ”Idag är första dagen i ditt nya liv”

Alexandra Charles Årsmötet 2015

Alexandra Charles