Årsmöte 2019 – medlemsavgift

Bästa Medlem,  Nytt 1.3 miljoner ”klubbår” har nu inletts! 

Efter årsmötet den 23 april ser styrelsen ut som följande;  Fanny Borgström, ordförande, Leena Ruusuvaara, viceordförande, Benita Pettersson, kassör, Sussie de la Chapelle, Ulrica Gabrielsson, Tarja Honkalampi, Yvonne Thesleff, Valentina Lundström (ny) och som suppleant Erik Hellén.

Till verksamhetsledare valdes Fredrik Karlsson (ny) och till suppleant Lars af Hällström.

Påsken och det fina vädret gjorde säkert att vi tyvärr var så få som fick uppleva Aira Samulin. Aira utstrålar en otrolig energi. Leena Ruusuvaara intervjuade Aira. Att höra henne berätta om sin barndom, minnena från Wiborg till det aktiva liv hon idag lever imponerar.

Aira är en ”kändis”, men en kändis som verkligen har åstadkommit och åstadkommer någonting!

Medlemsavgift – 25 euro till konto1.3 milj.klubben  FI64 4055 0011 4359 93 med ref 1012

På årsmötet fastställdes medlemsavgiften för 2019 till 25 euro/år för privatpersoner, alternativt 250 euro för ständigt medlemskap. För organisationer är avgiften 350 euro/år.

Medlemsavgiften är klubbens viktigaste inkomstkälla. Möjliggör för oss att arrangera intressanta möten och vid överskott möjliggör för oss att dela ut större stipendier. 

Vänligen betala medlemsavgiften, 25 euro, snarast till konto FI64 4055 0011 4359 93 med referens 1012.Höstens program


Stäng meny