1,3 mlj. klubi-klubben startade i Vasa

1,3 milj. klubi-klubben startade i Vasa

Vaasa1,3 milj.klubi-klubben gör nya landvinningar. I Vasa ordnades den 21 maj en klubbtillställning, där klubbens styrelsemedlem Birgitta Kantola informerade om klubbens verksamhet och specialläkaren i inre medicin, Tino Grönroos föreläste om olika symtom hos kvinnor och män vid hjärtinfarkt.

Vi gladde oss speciellt över att få hälsa som vår gäst 1,6 miljonerklubbens grundare Alexandra Charles. Den evigt energiska och entusiastiska Alexandra delade med sig råd om livsglädje och välmående. Kvällen avslutades med sång av Karin Sandqvist och Jan-Erik Elfving.

Stort tack till Karin för ett fint program och lycka till med fortsatt verksamhet i Vasa.