Nordiskt Forum-konferensen i Malmö 12-15.6.2014

Nordiskt Forum-konferensen i Malmö 12-15.6.2014

Nordiskt Forum är en kvinnokonferens, som ordnades första gången i Oslo 1988. Konferensen samlar tusentals aktivister, politiker och organisationer för att diskutera nationella och internationella kvinnofrågor.

Under konferensen hade jag först möjlighet att delta i svenska 1,6 miljonerklubbens träff för sina lokala kontaktpersoner på fredagen den 13.6. Den årliga träffen hade samlat 11 glada och entusiastiska lokalrepresentanter. Vi fick konkreta råd om hur organisera och budgetera olika slag av tillställningar. Vi gjorde också grupparbeten, som resulterade i konkreta förslag att främja lokal verksamhet. Bl.a framkom förslag om att grunda en informationsbank för alla kontaktpersoner för att där dela erfarenheter om vad som fungerar och inte fungerar. Den arbetsdryga men idérika dagen avslutades med en gemensam middag.

På lördagsmorgonen 14.6 berättade systerorganisationerna från Norge och Finland om sin verksamhet. I tillägg berättade Elisabeth Hammer, EU- kontaktperson  i Bryssel om sina idéer för att utvidga klubbverksamheten där.

På eftermiddagen deltog de nordiska klubbarna gemensamt i Nordiskt Forums panel under rubriken ”Fly united! Hur utvecklar och förstärker vi den nordiska plattformen för kvinnors hälsa med internationellt perspektiv?” Som inledare fungerade Sveriges f.d. integrationsminister Nyamko Sabuni, Solveig Melbye, ordförande för den norska systerföreningen, docenten vid Karolinska Institutet Lisa Juntti-Berggren, professor Hanne Tönnesen, rörelsens grundare Alexandra Charles, EU-koordinator Elisabeth Hammer och undertecknad. Vi har alla samma gemensamma utmaningar att lösa problem bland kvinnorna, såsom tex ökat alkoholmissbruk, brist på motion samt ätstörningar.

Det finns alltså mycket att göra, men vi skall komma ihåg det gamla  isländska ordspråket: Viljan drar halva lasset!

Irene Matinpalo
1,3 milj. klubbens ordförande