1,3 milj. klubben deltog 10.8 i Helsinki Nordic Walk vid Tölöviken

1,3 milj. klubben deltog 10.8 i Helsinki Nordic Walk vid Tölöviken

Vädret var strålande och evenemanget var mycket välbesökt. På programmet stod bl.a uppvärmningsgymnastik under Marco Bjurströms ledning, stavgång och

kolesterolmätning. Vi fick förhoppningsvis många nya deltagare i kampanjen Kävele sydämen puolesta – Gå för hjärtat. Också klubben intresserade och vi

fick nya medlemmar. Tack framförallt till vår alltid lika entusiastiska ambassadör Pirjo för en lyckad tillställning.

Hki Nordic Walk57