Start

Tillsammans för kvinnors hälsa

1,3 milj. klubben verkar för hälsa och livskvalitet för kvinnor.

Främst i fokus är hälsa, omsorg och sjukvård. Klubben skall också ta upp andra frågeställningar som är förknippade med förebyggande vård och välmående.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken för kvinnor från medelåldern uppåt. Många folksjukdomar uppvisar skillnader mellan män och kvinnor. Dessa skillnader har inte tidigare i högre grad beaktats inom hälsoforskningen eller vid behandling av sjukdomar. Detta har fått uppmärksamhet först under de senaste åren.

1,3 milj. klubbens målsättning är att uppnå ett friskare samhälle med bättre hälsomedvetande och livsglädje för kvinnor i alla åldrar.

Klubben vill nå sin målsättning genom att verka för en holistisk syn på kvinnors hälsa och välmående, för att könsperspektivet integreras i medicinsk forskning och läkarutbildning, för bättre vård och för kunskap om förebyggande vård.

1,3 milj. klubben arrangerar seminarier, diskussionstillfällen och olika projekt och evenemang, som strävar efter att stärka kvinnors ställning inom hälso- och sjukvården, skapa debatt och öka kunskap. Aktiviteterna skall även sätta fokus på hållbar utveckling, ekonomi, jämställdhet och jämlikhet ur ett hälsoperspektiv. Klubben vill också föra fram kultur som inspiration för att stärka hälsan och öka livsglädjen.

1,3 milj. klubi-klubben är en registrerad tvåspråkig förening.

Klubbens namn kommer från antalet kvinnor över 45 år i Finland.

Till sin hjälp har klubben ett expertråd.