TOIMINTASUUNITELMA 2020

Toimintasuunnitelma-Verksamhetsplan-2020

Föredragningslista-2020

Årsmötesprotokoll-2020

Vuosiårs2019

Tuloslaskelma 2019

Tase 2019

Talousarvio-Budget 2020

 


 

TOIMINTASUUNITELMA 2019

Klubi ja sen tavoitteet vuodelle 2019

1,3milj. klubi-klubben on vuonna 2013 toimintansa aloittanut ja rekisteröity kaksikielinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää naisten terveyttä ja hyvinvointia. Suomessa on 1,3 miljonaa yli 45-vuotiasta naista. Tämä on klubin kohderyhmä mutta klubi on avoin kaikenikäisille naisten terveydestä kiinnostuneille sekä naisille että miehille.

Tavoitteena on kiinnittää huomio naisten terveyteen ja saada eri tahot ymmärtämään, että tarvitsemme nimenomaan naisiin kohdistuvaa tutkimusta sukupuolitietoinen näkökulma huomioon ottaen. Sairastuvuudessa ja taudin oireissa on suuria eroja miesten ja naisten välillä joita aiemmin ei ole riittävästi huomioitu tutkimustyössä eikä hoitokäytännöissä.

Klubin tavoitteena on välittää kannustavaa ja positiivista terveystietoa ja elämäniloa kaikenikäisille naisille. Siksi järjestämme seminaareja,keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia joissa pyrimme jakamaan terveystietoa ja aikaansaada keskustelua. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit ovat vaihdevuosien jälkeen naisten yleisin kuolinsyy.

Jotta klubi voi tukea tutkimusta ja lisätä tietämystä naisten sydänterveydestä, klubi kerää varoja myymällä muun muassa “Woman in Red” pinssejä.

Naisten sydänterveys pitää nähdä laajasta näkökulmasta.

Kardiologit, sisätautien erikoislääkärit ja gynekologit ovat aloittaneet tiiviimmän yhteistyön mm tieteellisen tutkimuksen osalta, koska on ilmeistä että naisen sydänterveys on riippuvainen monista, esim. yllä luetelluista, seikoista. Klubimme stipendiaattien valinta voi näin ollen heijastaa samaa näkökantaa.

PAINOPISTEET VUONNA 2019

1. Tehdä 1.3 miljoonaklubi entistä houkuttelevammaksi!

2. Jäsenrekrytointi kohdistetaan nuoriin.

3. Osallistu ja aktivoi jäsenyytesi

4. Lisätään naisten tietämystä omasta terveydestään

5. Lisätään yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa

6. Parempi näkyvyys ja tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa

Vuosi 2019 on klubille ratkaiseva, onnistummeko viemään klubia eteenpäin vai emme?

Helsinki 19.3.2019

1,3 milj.klubi-klubben ry:n hallitus

VUOSIKERTOMUS 201

1,3milj. klubi-klubben on vuonna 2013 toimintansa aloittanut ja rekisteröity kaksikielinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää naisten terveyttä ja hyvinvointia. Suomessa on 1,3 miljoonaa yli 45-vuotiasta naista. Tämä on klubin kohderyhmä mutta klubi on avoin kaikenikäisille naisten terveydestä kiinnostuneille sekä naisille että miehille.

Tavoitteena on kiinnittää huomio naisten terveyteen ja saada eri tahot ymmärtämään, että tarvitsemme nimenomaan naisiin kohdistuvaa tutkimusta sukupuolitietoinen näkökulma huomioon ottaen. Sairastuvuudessa ja taudin oireissa on suuria eroja miesten ja naisten välillä joita aiemmin ei ole riittävästi huomioitu tutkimustyössä eikä hoitokäytännöissä.

Klubin tavoitteena on välittää kannustavaa ja positiivista terveystietoa ja elämäniloa kaikenikäisille naisille. Siksi järjestämme seminaareja,keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia joissa pyrimme jakamaan terveystietoa ja aikaansaada keskustelua. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit ovat vaihdevuosien jälkeen naisten yleisin kuolinsyy.

Jotta klubi voi tukea tutkimusta ja lisätä tietämystä naisten sydänterveydestä, klubi kerää varoja myymällä muun muassa ”Woman in Red” pinssejä.

Naisten sydänterveys pitää nähdä laajasta näkökulmasta.

Kardiologit, sisätautien erikoislääkärit ja gynekologit ovat aloittaneet tiiviimmän yhteistyön mm tieteellisen tutkimuksen osalta, koska on ilmeistä, että naisen sydänterveys on riippuvainen monista, esim. yllä luetelluista, seikoista. Klubimme stipendiaattien valinta voi näin ollen heijastaa samaa näkökantaa.

Tukenamme tässä prosessissa on eri alojen ansioituneita asiantuntijoita.

Tähän ryhmään kuului vuoden lopussa 19 edustajaa.

Klubi on kutsunut avukseen kolme lähettilästä: Pirkko Mannolan, Arja Korisevan ja Pirjo Haapojan.

Klubin suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.

Toiminta 2018

Vuosikokouksessa 25.4.2018 vahvistettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma jonka tavoitteina olivat 

  1. naisten oma terveystiedon lisääminen
  2. jäsenkunnan sitouttaminen ja aktivoiminen
  3. uusien jäsenten, erityisesti suomenkielisten ja nuorten, hankkiminen
  4. Enemmän näkyvyyttä ja kontaktien lisääminen yhteistyökumppanien kanssa.
  5. yhteistyön laajentaminen eri järjestöjen kanssa

Toteutukset

1.Vuoden aikana järjestettiin neljä tapahtumaa, mukaan lukien vuosikokous, joissa näkökulmana oli laajentaa naisten tietämystä omasta terveydestään. Valitettavasti jouduimme perumaan Mustikkamaan tapahtuman vähäisen osallistujamäärän takia.

2.Suuri haasteemme on aktivoida jäseniä. Monia mielenkiintoisia tapaamisia on järjestetty, mutta osallistujia on ollut vähän. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös muiden pohjoismaisten klubien tapahtumiin. Klubin jäsenet ovat saaneet 1.6. miljoona klubin digitaalisen jäsenlehden.

3.Vuonna 2018 lähetettiin 11 jäsenkirjettä. Jäseniä oli 31.12.2018 147 kpl (16 uutta), joista 103 oli maksanut jäsenmaksun.  Klubin asiantuntijat, lähettiläät ja suojelijat ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

4.Monia keinoja jäsenten hankkimiseksi on kokeiltu, mutta ne eivät ole tuottaneet tulosta.

5.Klubin hallitus sai kutsun eduskunnan naisverkoston kokoukseen. Tapaamisen sisältöön palataan klubin tulevissa kokouksissa. 

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 25.4.2018. Vuosikokouksessa käsiteltiin kirjanpito ja toimintakertomus vuodelta 2017. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus ja vuoden 2018 budjetti ja toimintasuunnitelmahyväksyttiin.  Paikalla oli 15 henkilöä, osa heistä oli jäseniä ja osa ei. Vuosikokouksen jälkeen LT, gynekologi Leena Ruusuvaara piti informatiivisen ja vaikuttavan esitelmän aiheesta ”Vuosittaiset lääkärikontrollit – tarvitaanko niitä?”

Tapahtumat

 Woman in Red 8.3.2018

Lämmin ja onnistunut Women in Red – tilaisuus Ravintola Carusellissa, jäseniä paikalla 62. Pauliina Tuomikoski (aikaisempi stipendiaatti) kertoi kuinka tärkeää on, että saa stipendin. Lill Lindforsin ja Mats Norrefalkin esitys teki meihin suuren vaikutuksen.  Tero Laaksonen oli lahjoittanut anteliaasti taulun huutokaupattavaksi.  Taulu ja arvat sekä pinssit tuottivat stipendirahastoon 2105 euroa.

Mustikkamaan tapahtuma 6.9.peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Teemana oli ”Kuinka hyväkuntoinen täytyy olla, että voi välillä laiskotella?”

Eira 9.10.2018

Vierailumme aluksi toimitusjohtaja Nella Ginman-Tjeder esitteli Eiran sairaalan toimintaa. Sen jälkeen saimme tutustua sairaalan tiloihin, kiitos Eira. Hieman yli 20 henkilöä kuunteli Pauliinan ja Leenan kiinnostavia esityksiä.  Pauliina Tuomikoski, LT, dosentti ja erikoislääkäri naistentaudit ja synnytykset: ”Nainen viisissäkymmenissä – gynekologin vinkit terveyden ylläpitoon” ja Leena Väisälä, ML, gynekologi ja seksologi (NACS): ”Kosteutta, kimmoisuutta ja nautintoa naiselle”

Hallitus

Hallitus on kokoontunut vuoden 2018 aikana kahdeksan kertaa.

Varsinaiset jäsenet

Fanny Borgström, puheenjohtaja

Leena Ruusuvaara, varapuheenjohtaja

Sussie de la Chapelle

Tarja Honkalampi

Ulrica Gabrielsson

Benita Pettersson, taloudenhoitaja

Yvonne Thesleff

Varajäsenet

Ritva Svartström

Erik Hellén

Kokouksissaan hallitus on keskustellut juoksevien asioiden lisäksi markkinointi- sponsorointi ja tulevaisuusstrategioista.

Toiminnantarkastus

Vuosikokous valitsi toiminnantarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmbergin ja varatoiminnantarkastajaksi Lars af Hällströmin. 

Talous

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa.  Vuoden 2018 vuosikokous päätti ainaisjäsenyydestä, ainaisjäsenmaksu on 250 euroa. Yhdistyksellä on yksi ainaisjäsen. Asiantuntijoille ja lähettiläille jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Jäseniä oli vuoden lopussa 147, mukaan lukien asiantuntijat. Heistä 103 on maksanut jäsenmaksun vuoden 2018 aikana.

Yhdistykselle on kertynyt vuonna tuloja 3120 euroa, josta jäsenmaksuista 2.930,00 euroa.

Yhdistyksen kustannukset koostuvat pääasiassa tapahtuma-, kirjanpito- ja tietotekniikkakustannuksista. Hallituksen jäsenille eikä tilintarkastajalle ole maksettu palkkioita.

Woman in Red- pinssien myynti tuotti 450 euroa (430). Projektin Woman in Red tulot olivat yhteensä 1785 euroa.

Tulos vuodelle 2018 on positiivinen, 2.382,58 euroa.

Helsinki 19.3.2019

1,3 milj.klubi-klubben ry:n hallitus

 

Close Menu