Tausta ja  toiminta

 

Alexandra Charles von Hofsten perusti vuonna 1998 klubin nimeltä “1,6 miljoner klubben” Tämän hyväntekeväisyysyhdistyksen tarkoituksena on jakaa tietoutta naisten terveydestä mm. seuraavilla alueilla: hoitokäytännöt, elintavat, naisten aseman parantaminen työmarkkinoilla, maahanmuuttajanaisten kotouttaminen, lapset ja yhteiskunta, ympäristö. Samoin talouteen liittyvät asiat ovat kaikki tärkeitä naisten terveyteen liittyviä tekijöitä kulttuuria unohtamatta.

Yhdistys työskentelee saadakseen naisten ja miesten erilaisuuden (sukupuoli näkökulma) pakolliseksi lääkärikoulutukseen ja tutkimustyöhön. Yhdistys sai nimen 1,6 miljonerklubben, koska perustamisvuonna Ruotsissa oli 1,6 miljoonaa yli 45 vuotiasta naista. Myöhemmin on perustettu 2,6 miljonerklubben, jotta toiminnan kohteena olisivat yli 25 vuotiaat naiset.

 

Yhdistys ylläpitää kontakteja muihin samoin ajatteleviin järjestöihin.

 

Kansainväliset sisaryhdistykset

 

senodkderuukeuza
Close Menu