Jäsenkirje 5/2020

Hyvä Jäsen,

1.3 MILJ.KLUBI-KLUBBENIN  VUOSIKOKOUS 24 SYYSKUUTA 2020 KANSALLISMUSEON PIHALLA

Esityslistalla oli paitsi pakolliset asiat myös hallituksen ehdotus 1,3 milj. klubi-klubbenin lopettamisesta.

Vuosikokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen 1,3 milj. klubi-klubbenin lopettamisesta. Tämän päätöksen lisäksi tarvitaan päätös yhdistyksen kokouksesta joka pidetään vähintään 3 kuukautta ensimmäisen kokouksen jälkeen. Hallitus kutsuu uuteen kokoukseen vuoden 2021 alussa.

1,3milj. klubi-klubben on vuonna 2013 toimintansa aloittanut ja rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää naisten terveyttä ja hyvinvointia. 

Tavoitteena on ollut kiinnittää huomio naisten terveyteen ja saada eri tahot ymmärtämään, että tarvitsemme nimenomaan naisiin kohdistuvaa tutkimusta sukupuolitietoinen näkökulma huomioon ottaen. Sairastuvuudessa ja taudin oireissa on suuria eroja miesten ja naisten välillä joita aiemmin ei ole riittävästi huomioitu tutkimustyössä eikä hoitokäytännöissä. 

Vuosina 2013 ja 2014 järjestettiin Becel kampanja Kävele Sydämen Puolesta – Gå för hjärtat jonka yhteydessä järjestettiin tempauksia sekä tiedotustilaisuuksia. Kampanja tuotti yhteensä 55.000 euroa jotka jaettiin nuorille tutkijoille.

Vuoden 2020 apuraha 10 000 euroa jaettiin Anette Haukilahdelle, nuorelle tutkijalle jonka Circulation lehdessä julkaistu   artikkeli  ” Sudden Cardiological Death in Women” oli palkittu sen numeron parhaana. A. Haukilahti tutki usean tuhannen äkillisesti sydän tapahtumaan kuolleen naisen sekä  aikaisempaa anamneesia että obduktion antamia löydöksiä. Kävi ilmi että aiemmin normaaliksi tulkitussa EKGssä oli havaittavissa  merkkejä sydän- ja verisuonisairaudesta . Nämä uudet tautia osoittavat markkerit antavat lääkäreille mahdollisuuden todeta naisen sydäntauti varhaisemmin. 

Vuosikokous totesi että klubi toiminnallaan vaikuttavasti on pystynyt  tukemaan nuoria tutkijoita klubille tärkeillä tutkimusalueilla.

Hallitus 1,3milj.klubi-klubben

Close Menu