Jäsenkirje 2/2020

Hyvä Jäsen,

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 20 HUHTIKUUTA, 2020 KL18 KAHVILA EKBERGIN JUHLAHUONEISTOON, BULEVARDI 9. 

TILAISUUDESSA JAETAAN KLUBIMME APURAHA JO NUORENA ANSIOITUNEELLE TUTKIJALLE. 

Asialistassa on paitsi vuosikokouksen sääntömääräiset asiat, myös hallituksen ehdotus klubimme lakkauttamisesta. Tähän ehdotukseen on hallitus päätynyt monien vakavien keskustelujen ja jäsenten kuulemisen jälkeen. Hallitus kiittää kaikista saamistaan kommenteista. 

Vuosikokouksen asialista laitetaan kotisivuillemme : www.1.3miljklubi-klubben.fi  

Vuosikokouksen jälkeen klubi tarjoaa osallistujille Ekbergin suolaista ja makeaa kahvin tai teen kera.

Toivomme vilkasta osanottoa.

 APURAHAN JAKO 10.000 €  JA ESITELMÄ

1,3 milj, klubi-klubbenilla on ilo esitellä stipendiaatti  LK ANETTE HAUKILAHTI ja / tai työryhmää johtava professori  Juhani Junttila, molemmat Oulun Yliopistosta. 

Omassa hakemuksessaan kuvailee A Haukilahti tutkimustaan seuraavasti:

tavoittteenani on tutkia ovatko tähän asti tunnetut  äkilliseen sydänkuolemaan  ( Sudden Cardiac Death, SCD) johtavat yleiset riskitekijät  ennusteellisia myös naisilla sekä löytää mahdollisesti parempia riskimarkkereita paitsi naisen sydänperäisten äkkikuoleman  myös sydänkuolleisuuden ja -sairastavuuden ennustamiseksi ja mahdollisesti ehkäisemiseksi.

Hänen kirjoittamansa artikkeli Sudden Cardiac Death In Women valittiin  lehden Circulation 2019;139:1012-1021 sen numeron parhaimmaksi.

Kyseessä on laaja tutkimus jossa kohorttina on 5869  vuosina 1998-2017 äkillisesti sydänperäisesti kuollutta naista.  Suomen lain mukaan kuolinsyy on selvitettävä ruumiinavauksella ellei kuolemaan ole ilmeistä tai tiedettyä syytä.  Tutkimuksessa tuli esille että aiemmin otettu EKG oli tulkittu normaaliksi, mutta  mahdollisia markkereita pystyttiin näin jälkeenpäin toteamaan.

Itse tutkijat pystyvät parhaiten  kertomaan tuloksista ja materiaalin ainutlaatuisuudesta tarkemmin kokouksessamme.

Hallitus 1,3milj.klubi-klubben

Close Menu