Jäsenkirje 1/2020

1,3 milj.klubi-klubben
Hyvä jäsen, Klubimme on ollut Suomessa vuodesta 2013. Klubi sai ”lentävän” lähdön
”Kävele Sydämen puolesta” -kampanjassa.
Vuosina 2013 ja 2014 myönnettiin 55 000 euroa apurahoja nuorille tutkijoille
tavoitteemme mukaisesti, katso alla. Muutamia näkökulmia
”Tavoitteena on kiinnittää huomio naisten terveyteen ja saada eri tahot
ymmärtämään, että tarvitsemme nimenomaan naisiin kohdistuvaa tutkimusta
sukupuolitietoinen näkökulma huomioon ottaen. Sairastuvuudessa ja taudin
oireissa on suuria eroja miesten ja naisten välillä, joita aiemmin ei ole riittävästi
huomioitu tutkimustyössä eikä hoitokäytännöissä.
 
Klubin tavoitteena on välittää kannustavaa ja positiivista terveystietoa ja
elämäniloa kaikenikäisille naisille.
Naisten sydänterveys pitää nähdä laajasta näkökulmasta. Muun muassa
seuraavat tekijät vaikuttavat naisten sydämen terveyteen: ikä, vaihdevuodet,
joissa on alhainen estrogeenitaso, liikalihavuus, korkea verenpaine, diabetes,
stressi, unettomuus, hampaiden terveys, geenit esimerkiksi perinnöllinen
hyperkolesterolemia.
Kardiologit, sisätautien erikoislääkärit ja gynekologit ovat aloittaneet
tiiviimmän yhteistyön mm. tieteellisen tutkimuksen osalta, koska on ilmeistä,
että naisen sydänterveys on riippuvainen monista, esim. yllä luetelluista,
seikoista. Klubimme stipendiaattien valinta voi näin ollen heijastaa samaa
näkökantaa”.
Vuoden 2019 painopisteet
Tehdä 1,3 miljoona klubi houkuttelevammaksi, uusien jäsenten rekrytointi
erityisesti nuorten, sitoutuminen ja aktivointi jäsenyyteen, naisten tietämyksen
lisääminen omasta terveydestään, lisätä yhteistyötä organisaatioiden ja
sidosryhmien kanssa ja saada lisää näkyvyyttä lisäämällä yhteyksiä
kumppaneihin.

Toimintasuunnitelman lopussa hallitus toteaa, että vuosi 2019 on klubille
ratkaiseva vuosi. Onnistuimmeko viemään klubia eteenpäin vai ei?

Hyvä jäsen, nyt tarvitsemme ja toivomme kommentteja sinulta.
Valitettavasti tavoitteemme on ajan tasalla, Tanja Vasama toteaa HS: ssä 30. Otsikon alla ”Naaraitakin kannattaa tutkia” hän kirjoittaa
”Vuonna 2015 Yhdysvalloissa sai ensimmäistä kertaa myyntiluvan lääkehoito,
jonka tarkoituksena on lisätä naisten seksuaalisia haluja. Addyi-valmisteen tulo
markkinoille herätti sekä kiitosta että kritiikkiä. Arvostelijat huomauttivat muun
muassa, että kun yhdessä myyntilupaa edeltäneessä tutkimuksessa oli
selvitetty Addyin ja alkoholin yhteisvaikutusta, 25 koehenkilöstä 23 eli 92
prosenttia oli ollut miehiä. Näin siitä huolimatta, että valmiste on tarkoitettu
vain naisille”
Artikkelissa kuvataan sukupuolinäkökulman tärkeyttä.
Klubi on järjestänyt monia korkealaatuisia jäsentapaamisia vuodesta 2013.
Valitettavasti viime vuosina on ollut vaikea houkutella jäseniä osallistumaan.
Joskus meidän on ollut jopa pakko perua tapaamiset.
Pyrkimyksemme houkutella nuorempia jäseniä ei ole myöskään onnistunut.
Onko niin, ettei yhdistystoiminta sellaisenaan, mitä se käytännössä sisältää,
houkuttele nuoria. Onko klassinen yhdistystoiminta korvattu Instagram-
ryhmillä, FB-ryhmillä jne.? Tilanteemme on, että ”vanhemmat” jäsenet
lopettavat, ajanpuute jne. Eikä uusia jäseniä tule mukaan. Joten klubi kutistuu.
Vaikka tavoitteemme on tärkeä, näyttää siltä, että 1,3 miljoonan klubin
kaltaiselle klubille ei ole tarvetta tai tilaa tai olemmeko väärässä?
Mennäksemme eteenpäin tarvitsemme useita aktiivisia jäseniä, jotka ovat
valmiita jatkamaan klubia. Suurin osa nykyisestä hallituksesta ei pysty
jatkamaan.
Vuosikokous tiistaina 20.4. klo 18, Ekberg Extra Juhlatila, Bulevardi 9, Helsinki.
Ennen vuosikokousta jaamme 10 000 euron stipendin. Kenelle ja mitä? Tule
vuosikokoukseen ja niin kuulet.
Sitten avaamme vuosikokouksen. Tärkeä asia tulee olemaan silloin klubin
tulevaisuus.

Mutta sitä ennen toivomme kommentteja sinulta. Alla näet hallituksen
jäsenten nimet ja yhteystiedot.
Parhain terveisin,
Fanny Borgström fanny.borgstrom@gmail.com
Sussie de la Chapelle sussie.chapelle@gmail.com
Ulrica Gabrielsson ulrica.gabrielsson@gmail.com
Erik Hellén erik.n.hellen@gmail.com
Tarja Honkalampi thonkalampi@gmail.com
Valentina Lundström valentina.lundstrom@gmail.com
Benita Pettersson scbpettersson@gmail.com
Leena Ruusuvaara leena.ruusuvaara@gmail.com
Yvonne Thesleff yvonne.thesleff@pp.inte.fi

Close Menu