Apurahat jaettiin 2015

Woman in Red – kampanjan apurahojen jakotilaisuus 29.4.2015

Vuosikokouksessaan 29.4.2015 1.3 milj. klubi jakoi apurahoja yhteensä 30000 euroa naisten sydäntautien tutkimukseen. Varat kerättiin 1,3 milj. klubin ja Becelin yhteistyönä toteutetulla Kävele Sydämen Puolesta – kampanjalla, joka pyöri koko viime vuoden ja päättyi 14.2.2015. Tänäkin vuonna apurahat menivät kolmelle nuorelle tutkijalle Aissa Bah, Meri-Maija Ollila sekä Pauliina Tuomikoski. Apurahalautakunnan puheenjohtaja, professori Christel Lamberg-Allardt, totesi että tutkimusten tekijät, jotka tulevat Itä-Suomen, Oulun ja Helsingin yliopistosta, ovat juuri sopivassa uravaiheessa.

Aissa Bahin tutkimus koskee naissukupuolta riskitekijänä sydämen akuutin eteisvärinän hoidon komplikaatioissa. Lisäksi Bah tarkastelee sukupuoleen liittyviä eroja eteisvärinän lääke- tai sähköhoidon tuloksissa. Akuutin eteisvärinän sähköisessä rytminsiirrossa naisilla on suurempi riski tukoskomplikaatioihin ja rytminsiirron epäonnistumiset ovat yleisempiä kuin miehillä. Bah on saanut tutkimuksistaan jaetun ensimmäisen palkinnon Suomen kardiologisen seuran järjestämässä kilpailussa maaliskuussa 2015. Tutkimus on Aissa Bahin tulevan väitöskirjan ensimmäinen osa.

Aissa Bah

Aissa Bah

Meri-Maija Ollilan tutkimukset liikkuvat gynekologian ja kardiologian yhteisessä pinnassa. Ollila selvittää monirakkulaisen munasarjaoireyhtymän (PCOS) oireiden ja PCOS-naisilla yleisen ylipainon, painonnousun ja testosteronin liikapitoisuuden vaikutuksia aikuisiän sokeritauti- sekä sydän- ja verisuonitautiriskitekijöihin ja -sairastavuuteen. Tutkimuksessa perehdytään sekä perinteisten sydän- ja verisuonitautitekijöiden, kuten kohonneen veren kolesterolipitoisuuden, sekä uudempien riskitekijöiden, kuten heikentyneen sydämen autonomisen toiminnan säätelyn rooleihin PCOS-naisilla. Tutkimuksessa seurattiin PCOS-naisia useassa ikäpisteessä suuressa pitkittäisessä syntymäkohorttitutkimuksessa. (Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966).

Pauliina Tuomikosken tutkimus käsittelee vaihdevuosien hormonihoidon vaikutusta sydän- ja verisuonitauteihin liittyvään kuolleisuuteen. Suomalaisten naisten sydäninfarktiriski oli Euroopan suurimpia vielä 1990-luvulla, ja vaikka riski on pienentynyt, tämä sairaus kuuluu vieläkin ”suomalaiseen tautikirjoon”. Tuomikosken tutkimusryhmä on vastikään osoittanut, että suomalaisen vaihdevuosien hormonihoitoa käyttävän naisen riski kuolla sydäninfarktiin on 18-54% prosenttia pienempi kuin sellaisen, joka ei käytä hormonihoitoa. Tulevassa tutkimuksessa tullaan puolestaan tarkastelemaan sydäninfarktisairastavuutta. Tuomikosken ryhmä on yhdessä Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) kanssa aloittanut suuren rekisteritutkimuksen koskien vaihdevuosien hormonihoidon käyttöä ja sydäninfarktien esiintyvyyttä ja vaikeusastetta. Tutkimuksessa yhdistetään vuosilta 1995-2012 Kelan tiedot naisten hormonihoidon käytöstä THL:n FINAMI-rekisteriin, johon on kerätty yhtenäisen protokollan mukaan kaikki sepelvaltimotautitapahtumat neljällä alueella Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on mm. tarkastella, eroavatko hormonihoitoa käyttävien ja käyttämättömien naisten sydäninfarktit toisistaan esimerkiksi sydänkohtauksen vakavuudessa. Tutkimus tulee tuottamaan uutta tietoa nimenomaan suomalaisten naisten hormonihoidon käytöstä ja siihen liittyvistä terveysvaikutuksista. Se tulee antamaan tietoa, jonka avulla lääkärit voivat jatkossa paremmin neuvoa potilaita hormonihoidon mahdollisista hyödyistä ja haitoista.