Uusi 1.3 milj.”Klubivuosi” – Vuosikokous – Jäsenmaksu

Uusi 1.3 milj. ”Klubivuosi” on käynnistynyt!

Vuosikokouksen 25.4. jälkeen on hallituksen kokoonpano seuraava:
Fanny Borgström, puheenjohtaja, Leena Ruusuvaara, varapuheenjohtaja, Benita Pettersson (uusi), rahastonhoitaja, Sussie de la Chapelle, Ulrica Gabrielsson, Tarja Honkalampi (uusi), Yvonne Thesleff ja varajäseninä Erik Hellen ja Ritva Svartström.

Vuosikokouksessa käytiin vilkas keskustelu siitä, minkä tyyppisiä ja kuinka usein toistuvia kokouksia ja tilaisuuksia klubin tulisi järjestää. Jäsenet esittivät toivomuksia tiiviimmästä yhteydenpidosta sekä aktiivisemmasta kommunikoinnista sosiaalisessa mediassa. Mitä mieltä olette te, jotka ette olleet kokouksessa?

Leena Ruusuvaaran esitys ”Vuosittaiset lääkärintarkastukset – tarvitaanko niitä?” oli mielenkiintoinen ja haasteellinen keskustelunaihe. Leena kertoi mm:

”Työterveyshoito: terveystarkastuksia alle 50-vuotiaille suositellaan tehtäväksi joka viides vuosi ja yli 50-vuotiaille henkilöille joka kolmas vuosi. Vaarallista työtä tekeviä koskevat toisenlaiset määräykset.
Terveyskeskuksissa ei ole minkäänlaisia suosituksia terveystarkastusten tekemiseen. Tutkimuksia tehdään ainoastaan erityissyistä, esim. anamneesin, sukuhistorian tai sairauden oireiden vuoksi.

Oireettomille henkilöille kohdistettujen tarkastusten ei ole voitu osoittaa pidentävän tai parantavan elinikää. Jotkut tutkimukset osoittavat, että ’rutiiniterveystarkastuksista’ ei ole hyötyä, vaan ne voivat päin vastoin aiheuttaa vahinkoa, kuten ylimääräisiä käyntejä epäselvien tulosten vuoksi tai jopa tarpeetonta hoitoa ja mahdollisia sivuvaikutuksia. Kohdistetut, lakisääteiset tarkastukset – esim. papa-koe, mammografia jne. – on täysin toinen asia.

Tuoreessa ruotsalaisessa tutkimuksessa tältä vuodelta yhdistettiin sydän- ja verisuonitauteja kartoittaviin laboratoriokokeisiin terveystarkastus ja kahden tunnin henkilökohtainen haastattelu. Tutkittavaksi kutsuttiin 40-50 ja 60 voutiaita miehiä ja naisia. Tällä yhdistelmällä onnistuttiin pidentämään seurantaryhmän laadukasta elinikää.

Kyllä – todella mielenkiintoinen aihe, joka kohti vilkkaaseen keskusteluun!

Jäsenmaksu

Vuosikokouksessa päätettiin vuoden 2018 jäsenmaksun suuruudeksi 25 euroa yksityishenkilöiltä tai vaihtoehtoisesti ainaisjäsenyydestä 250 euroa. Järjestöjen ja yritysten vuosimaksuksi päätettiin 350 euroa.

Jäsenmaksut ovat klubin tärkein tulolähde. Ne mahdollistavat mielenkiintoisten kokousten ja – ylijäämän kertyessä – suurempienkin stipendien jaon. Tällä hetkellä stipendirahamme suuruus on 7 000 euroa. Stipendit on tarkoitus jakaa syksyllä 2018. Voimmeko ottaa syksyn stipendirahan tavoitteeksi 10 000 euroa?

Pyydämme sinua ystävällisesti maksamaan jäsenmaksun, vähintään 25 euroa. Vuosikokous rohkaisi jäseniä maksamaan halutessaan myös suuremman summan tilille
1.3milj.klubi, FI64 4055 0011 4359 93, viite 1012.