Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Pohjoismaiden sisaryhdistysten kanssa

Klubi tekee yhteistyötä myös Pohjoismaiden sisaryhdistysten kanssa.

se no dk de ru uk eu za

Alexandra Charles perusti 1,6 miljonerklubben – nimisen yhdistyksen Ruotsiin 1998. Hänen tavoitteensa oli naisten terveys ja lisääntynyt tutkimus erityisesti sydän-ja verisuonitautien ja osteoporoosin osalta. 1,6 miljoner klubben on Ruotsin suurimpia naisjärjestöjä. Yhdistys sai nimensä yli 45-vuotiaiden naisten lukumäärän perusteella. Myöhemmin perustettiin vielä 2,6 miljoner klubben joka kohdistuu yli 25-vuotiaisiin naisiin Voit lukea siitä tarkemmin ruotsalaisen yhdistyksen kotisivuilta

Klubi pyrkii tietysti yhteistyöhön myös muiden samankaltaisten järjestöjen kanssa sekä yritysten kanssa, jotka haluavat tukea klubin tavoitteita.