Toimintasuunnitelma 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Klubi ja sen tavoitteet vuodelle 2017
1,3 milj. klubi toimii naisten terveyden ja elämänlaadun hyväksi.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat keski-ikäisten ja sitä vanhempien naisten yleisin kuolisyy. Monien kansantautien esiintymisessä on eroja miesten ja naisten välillä. Aiemmin ei näitä eroja ole huomioitu suuremmin terveystutkimuksessa tai sairauksien hoidossa.

1.3 milj. klubin tavoitteena on terveempi yhteiskunta joka tarjoaa kaiken ikäisille naiselle terveystietoa ja elämäniloa.

1,3 milj. klubi järjestää ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin, joiden tavoitteena on vahvistaa naisten asemaa tutkimuksessa, terveyden ja sairauksien hoidossa, herättää keskustelua sekä lisätä tietoa. Klubi haluaa myös tuoda esiin kulttuurin merkityksen terveyttä inspiroivana ja vahvistavana sekä elämäniloa lisäävänä

Vuoden 2017 painopistealueet

  1. naisten terveystiedon osaajan profiilin kehittäminen
  2. informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmän kehittäminen medianavulla (kotisivu, some)
  3. nykyisenjäsenkunnnansitouttaminenjaaktivoiminen
  4. uusien jäsenten, erityisesti suomenkielisten, hankkiminen
  5. yhteistyönaktiviinenkehittäminensponsoreidenkanssa
  6. yhteistyönlaajentaminenerijärjestöjenkanssa

Yllämainittujen painopisteiden avulla klubi pyrkii lisäämään näkyvyyttä. Järjestämällä kiinnostavia tilaisuuksia klubi haluaa motivoida nykyisiä jäseniä ja hokutella uusia jäseniä.

Klubin talous on rajallinen, joten yhteistyö sponsorien ja muiden järjestöjen kanssa on erittäin tärkeää.

Syksyllä 2017 suoritetaan klubin toiminnan ja aktiivisuuden kartoitus ja arviointi.

Helsinki 28.2.2017