Toimintasuunnitelma

1,3 milj. klubi-klubben ry/rf                           

Vuosikokous –Årsmöte 23.4.2019

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Klubi ja sen tavoitteet vuodelle 2019

1,3milj. klubi-klubben on vuonna 2013 toimintansa aloittanut ja rekisteröity kaksikielinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää naisten terveyttä ja hyvinvointia. Suomessa on 1,3 miljonaa yli 45-vuotiasta naista. Tämä on klubin kohderyhmä mutta klubi on avoin kaikenikäisille naisten terveydestä kiinnostuneille sekä naisille että miehille.

Tavoitteena on kiinnittää huomio naisten terveyteen ja saada eri tahot ymmärtämään, että tarvitsemme nimenomaan naisiin kohdistuvaa tutkimusta sukupuolitietoinen näkökulma huomioon ottaen. Sairastuvuudessa ja taudin oireissa on suuria eroja miesten ja naisten välillä joita aiemmin ei ole riittävästi huomioitu tutkimustyössä eikä hoitokäytännöissä.

Klubin tavoitteena on välittää kannustavaa ja positiivista terveystietoa ja elämäniloa kaikenikäisille naisille. Siksi järjestämme seminaareja,keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia joissa pyrimme jakamaan terveystietoa ja aikaansaada keskustelua. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit ovat vaihdevuosien jälkeen naisten yleisin kuolinsyy.

Jotta klubi voi tukea tutkimusta ja lisätä tietämystä naisten sydänterveydestä, klubi kerää varoja myymällä muun muassa ”Woman in Red” pinssejä.

Naisten sydänterveys pitää nähdä laajasta näkökulmasta.

Kardiologit, sisätautien erikoislääkärit ja gynekologit ovat aloittaneet tiiviimmän yhteistyön mm tieteellisen tutkimuksen osalta, koska on ilmeistä että naisen sydänterveys on riippuvainen monista, esim. yllä luetelluista, seikoista. Klubimme stipendiaattien valinta voi näin ollen heijastaa samaa näkökantaa.

PAINOPISTEET VUONNA 2019

  1. Tehdä 1.3 miljoonaklubi entistä houkuttelevammaksi!
  2. Jäsenrekrytointi kohdistetaan nuoriin.
  3. Osallistu ja aktivoi jäsenyytesi
  4. Lisätään naisten tietämystä omasta terveydestään
  5. Lisätään yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa
  6. Parempi näkyvyys ja tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa

Vuosi 2019 on klubille ratkaiseva, onnistummeko viemään klubia eteenpäin vai emme?

Helsinki 19.3.2019

1,3 milj.klubi-klubben ry:n hallitus