Toimintakertomus

Toimintakertomus

Yhdistys 1,3 milj. Klubi-klubben rekisteröitiin 28. marraskuuta 2012 ja aloitti toimintansa 1 tammikuuta 2013.

VUOSIKERTOMUS 2016

Klubi ja sen tavoitteet

1,3 milj. klubi-klubben ry on rekisteröity, kaksikielinen aatteellinen yhdistys, joka toimii naisten terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi. Yhdistys on rekisteröity 28.11.2012. 1,3 milj. klubi aloitti toimintansa tammikuussa 2013.

1,3 milj. klubin tavoitteena on terveempi yhteiskunta, joka tarjoaa kaikenikäisille naisille terveystietoa ja elämäniloa.

1,3 milj. klubi järjestää ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin, joiden tavoitteena on parantaa naisten asemaa tutkimuksessa, terveyden- ja sairaanhoidossa, herättää keskustelua ja lisätä tietoa. Klubi haluaa myös tuoda esiin kulttuurin merkityksen terveyttä inspiroivana ja vahvistavana sekä elämäniloa lisäävänä.

Levittääkseen tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista klubi on kutsunut jäsenikseen lähinnä lääketieteen ja ravitsemuksen alan tutkijoita ja muita asiantuntijoita Tässä asiantuntijaryhmässä on myös tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta edustettuina. Asiantuntijaryhmässä oli vuoden lopussa 19 jäsentä.

Yhdistys on kutsunut avukseen kolme lähettilästä: Pirkko Mannolan, Arja Korisevan ja Pirjo Haapojan.

Yhdistyksen suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.

Toiminta 2016

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa, jonka vuosikokous vahvisti 22.3.2016, oli pyrkimyksenä:

– aktiivinen yhteistyö eri järjestöjen ja sponsoreiden kanssa
– oman profiilin kehittäminen naisten terveystiedon keskeisenä osaajana
– jäsentoiminnan aktivoiminen koko maassa
-klubin hallinnon organisoiminen siten, että niukat raha- ja henkilöresurssit voidaan hyödyntää tehokkaasti
– informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmän kehittäminen median avulla (kotisivu, sosiaalinen media, TV ja printtimedia)
-mahdollisen hankerahoituksen hakeminen Raha-automaattiyhdistykseltä.

Vuosikokous pidettiin 22.3.2016 Danske Bankin tiloissa Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin mm. klubin tilinpäätös, vuosikertomus ja valittiin klubille uusi hallitus. Läsnä 7 jäsentä.

Brainstorming-kokoukset

Tarkoituksena houkutella enemmän jäseniä kutsutttiin koolle umpimähkään valittu n. 25 henkilön ryhmä aivoriiheen. Ensimmäiseen kokoukseen saapui 12 henkilöä. Lisäksi pidettiin 2 kokousta syksyllä 2016 ja 2 kokousta talvella 2017.

Terveyspäivä

Huhtikuun 4. päivänä järjestettiin terveyspäivä Docrateen hienoissa tiloissa. N. 30 jäsentä osallistui. Terveyspäivä oli erittäin onnistunut.
Luennoitsijoina toimi Reijo Laatikainen, Tom Wiklund, Anita Pohjavuori, Minna Huotilainen, Kaisa Kauppinen, Christel-Lamberg Allardt, Nina Pastel ja Siv Schalin. Erityinen kiitos lähettiläällemme Pirkko Mannolalle joka myöskin omalta osaltaan vaikutti päivän onnistumiseen.

Gåkampen 2016

Liikunta on tärkeä osa 1,3 milj. klubin tavoitteesta. Klubi osallistui yhteistyökumppanina Gåkampen-kampanjaan, jonka järjestäjiin kuului mm Folkhälsan ja John Nurmisen säätiö.

Woman in Red 3.11

Korkeassa keski-iässä olevien naisten merkittävin kuolinsyy on sydän- ja verisuonitaudit. Tiedämme myös että laulu ja musiikki antavat iloa ja tarmoa sydämelle.

Yhteistyössä Helsingin Yliopiston Alumniyhdistyksen kanssa järjestettiin tätä teemaa koskeva ilta.

Asiantuntijamme Sinikka Pohjola-Sintonen, Leena Ruusuvaara ja Kaisa Kauppinen sekä klubin vuoden 2014 tutkijastipendiaatti Piia Pietilä antoivat hyödyllistä tietoa illan teemaan liittyen.

Arja Saijonmaa lauloi ja pakinoi. Yli 200 henkilöä nautti illasta Yliopiston juhlasalissa.

Informaatio ja kommunikaatio

Kolme jäsenkirjettä on lähetetty vuoden 2016 aikana.
Vuoden aikana Klubilla ei ole ollut sihteeriä eikä tiedottajaa.
Selvittääkseen jäsenten kiinnostuksen aktiivisempaan osallistumiseen Klubin toimintaan puheenjohtaja lähetti jäsenille kirjeen. Yksi jäsen otti yhteyttä.

Klubin kotisivu ja Facebook- sivusto on päivitetty.

Klubi on läheisessä yhteistyössä Ruotsin sisaryhdistyksen ”1,6 miljonerklubben i Sverige” kanssa.

Hallitus

Hallitus kokoontui kolme kertaa toimintavuoden aikana.

Hallituksen jäsenet

Fanny Borgström, puheenjohtaja Kaisa Kauppinen, varapuheenjohtaja Alexandra Charles

Varajäsenet

Ritva Svartström
Christel Lamberg-Allardt, (17.4.2016 asti)

Hallituksen ulkopuolinen toimija

Kati Kullberg, rahastonhoitaja

Kokouksissaan hallitus on keskustellut juoksevien asioiden lisäksi markkinointi- , sponsorointi- ja tulevaisuusstrategioista.

Toiminnantarkastus

Vuosikokous valitsi toiminnantarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmbergin ja varatoiminnantarkastajaksi Lars af Hällströmin.

Talous

Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Asiantuntijoille ja lähettiläille on jäsenmaksu vapaaehtoinen. Jäseniä oli vuoden lopussa 245, mukaan lukien asiantuntijat, joista 96 oli maksanut jäsenmaksun vuoden 2016 aikana.

Vuoden aikana jäsenmaksuja on kertynyt 2 400 euroa.

Yhdistyksen menot ovat pääasiassa muodostuneet toimisto-, matka-, kokous- sekä ICT-kuluista. Palkkioita ei ole maksettu hallituksen jäsenille, toimitsijoille eikä toiminnantarkastajille.

Woman in Red – kampanja kerää varoja pinssien myynnillä. Klubi on saanut 830,50 euroa pinssien myynnistä vuoden aikana. Myyntituotot menevät kokonaisuudessaan stipendeihin.

Aikaisemmin myönnetyt, muttei kokonaan maksetut stipendit, rasittivat klubin tulosta 19.999,67 eurolla.

Vuoden 2016 tulos oli – 19.831,11 euroa tappiollinen. Helsingissä 28.2.2017

1,3 milj. klubi-klubben ry/rf hallitus