Toimintakertomus

1,3 milj.klubi-klubbenry/rf

Vuosikokous-Årsmöte 25.4.2018

*********************************************

VUOSIKERTOMUS 201

1,3milj. klubi-klubben on vuonna 2013 toimintansa aloittanut ja rekisteröity kaksikielinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää naisten terveyttä ja hyvinvointia. Suomessa on 1,3 miljonaa yli 45-vuotiasta naista. Tämä on klubin kohderyhmä mutta klubi on avoin kaikenikäisille naisten terveydestä kiinnostuneille sekä naisille että miehille.

Tavoitteena on kiinnittää huomio naisten terveyteen ja saada eri tahot ymmärtämään, että tarvitsemme nimenomaan naisiin kohdistuvaa tutkimusta sukupuolitietoinen näkökulma huomioon ottaen. Sairastuvuudessa ja taudin oireissa on suuria eroja miesten ja naisten välillä joita aiemmin ei ole riittävästi huomioitu tutkimustyössä eikä hoitokäytännöissä.

Klubin tavoitteena on välittää kannustavaa ja positiivista terveystietoa ja elämäniloa kaikenikäisille naisille. Siksi järjestämme seminaareja,keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia joissa pyrimme jakamaan terveystietoa ja aikaansaada keskustelua. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit ovat vaihdevuosien jälkeen naisten yleisin kuolinsyy. Myymällä ”Woman in Red”- kenkäpinssejä keräämme varoja naisten sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvän tutkimuksen tukemiseksi.

Tukenamme tässä prosessissa on eri alojen ansioituneita asiantuntijoita.

Tähän ryhmään kuului vuoden lopussa 19 edustajaa.

Klubi on kutsunut avukseen kolme lähettilästä: Pirkko Mannolan, Arja Korisevan ja Pirjo Haapojan.

Klubin suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.

Toiminta 2017

Vuosikokouksessa 3.4.2017 vahvistettiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma jonka tavoitteina olivat:

 1. naisten oma terveystiedon lisääminen
 2. tieto- ja kommunikaatiojärjestelmän kehittäminen (kotisivu, some)
 3. jäsenkunnan sitouttaminen ja aktivoiminen
 4. uusien jäsenten, erityisesti suomenkielisten, hankkiminen
 5. Kontaktien lisääminen yhteistyökumppanien kera.
 6. yhteistyön laajentaminen eri järjestöjen kanssa

Toteutukset

 1. Vuoden aikana järjestettyhiin kokouksiin on saatu korkean tason luennoitsijoita ja runsasti kuulijoita.
 2. Klubin koti- ja facebook- sivut on päivitetty. Klubin jäsenillä on pääsy kaikkiin Pohjoismaiden sisarjärjestöjen tilaisuuksiin. Klubilla on tiivis yhteistyö ruotsalaisen 1,6 milj.klubin kanssa, jonka digitaalinen lehti on kaikkien jäsenten luettavissa
 3. Viisi jäsenkirjettä on lähetetty vuoden aikana. 1,3milj.klubilla on ollut passiivijäseniä joista osa on kirjekontaktien jälkeen ryhtynyt aktiivijäseniksi.
 4. Jäsenmäärä 1.1.2018 oli 147 henkilöä. Heistä 16 on uusia jäseniä. Vuonna 2017 maksavia jäseniä oli 119, vuonna 2016 heitä oli 96 ja vuonna 201573 kappaletta.
 5. Alustavia keskusteluja on käyty eri yhteistyökumppaneitten kanssa vuoden aikana.

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 3.4.2017. Vuosikokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus ja tämän vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Kokoukseen osallistui 40 henkilöä joista 32 jäsentä.

Vuosikokouksen jälkeen LKT, onkologian dosentti ja psykoterapeutti Päivi Hietanen piti esitelmän aiheesta “Rintasyöpä ja tunteet”. Esitelmässään hän käsitteli rintasyöpää ja sen hoitoa sekä psykososiaalista reaktiota  syöpädiagnoosin yhteydessä.

Toimittaja ja emerita päätoimittaja Riitta Lindegrenkertoi sairastuneensa vuonna 2016 rintasyöpään. Hän kuvasi tunteitaan diagnoosin yhteydessä. Esityksessään hän pohti laajemmin stressaavan elämän vaikutuksista terveyteen.

Hanasaari 3.10.2017

 Aexandra Charles oli klubin vieraana 3.10.2017 Espoon Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa. Gunvor Kronman ja Sonja Söderholm esittelivät uusitun ja juuri uudelleen avatun Hanasaaren kulttuurikeskuksen tiloja ja toimintaa.

Alexandra Charles puhui siitä miten kulttuurilla ja viihteellä on tärkeä rooli terveystiedon vastaanottamisessa. Sopraano Charlotta Huldtin laulamaa kaksi aariaa Bizetin ja Puccinin oopperoista oli hyvä esimerkki tästä.

Aava 14.11.2017

Syksyn toinen kokous järjestettiin terveyskeskus Aavassa 14.11.2017.

Unilääketieteeseen erikoistunut työterveyslääkäri ja psykoterapeutti Helena Aatsinki piti esitelmän aiheesta ”Hyvä päivä – hyvä yö”. Ravitsemusterapeutti Reijo

Laatikainen puhui aiheesta ”ravinto ja syöpä”.

Hallitus

Hallitus kokoontui kymmenen kertaa toimintavuoden aikana.

Hallituksen jäsenet

Fanny Borgström, puheenjohtaja

Leena Ruusuvaara, varapuheenjohtaja

Sussie de la Chapelle

Ulrica Gabrielsson

Harriet Gillberg

Rita Grotenfelt, rahastonhoitaja

Anja Seppälä

Yvonne Thesleff

Varajäsenet

Erik Hellén

Ritva Svartström

Hallituksen ulkopuolinen toimija

Monica Löfgren, sihteeri (kesäkuu-marraskuu 2017)

Kokouksissaan hallitus on keskustellut juoksevien asioiden lisäksi markkinointi, sponsorointi- ja tulevaisuusstrategioista.

Toiminnantarkastus

Vuosikokous valitsi toiminnantarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmbergin ja varatoiminnantarkastajaksi Lars af Hällströmin.

Talous

Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Asiantuntijoille ja lähettiläille jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Jäseniä oli vuoden lopussa 147, mukaan lukien asiantuntijat. Heistä 119 on maksanut jäsenmaksun vuoden 2017 aikana. Jäsenmaksuja on kertynyt 2.930,00 euroa.

Yhdistyksen menot ovat pääasiassa muodostuneet toimisto-, matka-, kokous- sekä IT-kuluista. Palkkioita ei ole maksettu hallituksen jäsenille tai toiminnantarkastajille.

Woman in Red – kampanja keräsi 430,00 euroa pinssimyynnillä vuoden aikana.

Aikaisemmin myönnetyt muttei kokonaan maksetut stipendit, rasittivat klubin tulosta 11.000,33 eurolla.

Vuoden 2017 tulos oli -11.867,53 euroa tappiollinen.

Helsingissä 19.3.2018

1,3 milj. klubi-klubben ry/rf hallitus