Klubi

Klubi

Tavoitteet

Klubin tavoitteena on terveempi yhteiskunta, parempi terveystietoisuus ja lisääntynyt elämänilo kaikenikäisille naisille. Klubi pyrkii tavoitteeseensa

  • levittämällä objektiivista tietoa naisten terveydestä
  • vaikuttamalla viranomaisten, poliitikkojen ja tutkijoiden panostukseen naisten terveyteen
  • edistämällä naisten- ja sukupuolen valtavirtaistamista lääketieteellisessä tutkimuksessa ja lääkäreiden koulutuksessa
  • edistämällä naisten terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista näkemystä ruumiin ja mielen yhteenkuuluvuudesta
  • tekemällä työtä hoidon parantamiseksi ja ennaltaehkäisevästä hoidon tehostamiseksi

Klubi järjestää tilaisuuksia ja osallistuu hankkeisiin, joiden avulla pyritään:

  • vahvistamaan naisten asemaa terveydenhoidossa keskustelulla terveestä naiskuvasta
  • lisäämään naisten tietoa omasta terveydestä ja ennaltaehkäisevästä terveydestä ja kannustamaan naisia asettamaan tiukempia vaatimuksia terveyden- ja sairaanhoidolle.
  • lisäämään naisten ja lääketieteellisten asiantuntijoiden tietoa naisten elämänkaaren terveysriskeistä, erityisesti vaihdevuosista
  • painottamaan kestävän kehityksen, ympäristön, naisten ja miesten keskinäistä vuorovaikutusta terveyden näkökulmasta
  • käyttämällä kulttuuria inspiraationa terveyden vahvistamiseen

Tausta

1.3 milj. klubi-klubben on kaksikielinen rekisteröity yhdistys jonka tarkoituksena on naisten terveyden ja ja elämänlaadun edistäminen. Klubin nimen perusteena on yli 45-vuotiaiden naisten lukumäärä Suomessa.

Idea yhdistyksen perustamiseen on lähtöisin Ruotsista, minne Alexandra Charles perusti 1,6 miljoner klubben – nimisen yhdistyksen vuonna 1998. Yhdistys sai nimensä siitä, että yhdistyksen perustamisen aikaan Ruotsissa oli 1,6 miljoonaa yli 45-vuotiasta naista. Alexandra Charles oli tiedostanut, että lääketieteellisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa miestä pidettiin normina ja että naisia tutkittiin vähemmän sellaisten sairauksien osalta, joihin juuri naiset ensisijaisesti sairastuvat. Myöhemmin perustettiin Ruotsiin myös 2,6 miljoner klubben, jonka toiminnan kohteena ovat yli 25-vuotiaat naiset.

Suomessa sydän- ja verenkiertosairaudet ovat keski-ikäisten ja vanhempien naisten yleisin kuolinsyy. Monien kansanterveyssairauksien syissä, esiintymisissä, kliinisissä kuvissa ja ennusteissa on eroja naisten ja miesten sairauksissa. Esimerkkejä tällaisista sairauksista ovat paitsi sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, tulehdukset ja psyykkiset sairaudet.

Osteoporoosi on naisilla selvästi yleisempi sairaus kuin miehillä. Rintasyöpä, migreeni, stressi ja psyykkinen terveys ovat myös klubin erityisen kiinnostuksen kohteina.

Tasa-arvo

Tasa-arvo tarkoittaa vallan, huolehtimisen ja vaikutusmahdollisuuksien tasa-puolista jakautumista yhteiskunnassa. Kunnioitus, yhdenvertaisuus, ymmärrys, elämänlaatu ja identiteetti ovat ne perusarvot joille tasa-arvo rakentuu. Tavoitteena on, että naiset ja miehet saisivat yhtä hyvän hoidon samoilla ehdoilla. Tämä voidaan saavuttaa vasta sitten, kun tutkimuksessa ja koulutuksessa otetaan huomioon sukupuoli luonnollisena osana toimintaa.

Ruumis ja sielu

On tärkeää löytää tasapaino ruumiin ja sielun välille. Naisille on erityisen tärkeä kunnioittaa omaa ruumistaan ja ikäänsä. Tavoittena on kunnioittaa yksilöä. Hyvän elämän ehtona on hyvä itsetunto ja terve naiskuva.

Kulttuuri

Tutkimus on osoittanut, että luovuus ja hyvinvointi kuuluvat yhteen. Ihmiset, jotka löytävät luomisen eri muodot, voivat selvästi paremmin. Miehisyys, moraali ja politiikka liittyvät vahvasti miesten sydänsairauksiin. Naisten kohdalla sydänsairaudet liittyvät suruun, eroon ja menetykseen. On mielenkiintoista miettiä miten kulttuuri voisi olla avuksi terveyden ja sairauden hoidossa.