Etusivu

Yhdessä naisten terveyden puolesta

1,3milj. klubi-klubbenin tarkoituksena on naisten terveyden ja elämänlaadun edistäminen.

Huomion kohteena ovat ennen kaikkea terveys, hoiva ja sairauksien hoito. 1,3 milj. klubi tulee myös käsittelemään muita kysymyksiä, jotka liittyvät ennaltaehkäisevän hoitoon.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat keski-ikäisten ja vanhempien naisten yleisin kuolinsyy. Monet kansantaudit osoittavat eroja miesten ja naisten välillä. Näitä eroja ei ole aikaisemmin suuremmassa määrin huomioitu terveystutkimuksessa eikä sairauksien hoidossa. Tähän on kiinnitetty huomiota vasta viime vuosina.

Klubin tavoitteena on terveempi yhteiskunta, parempi terveystietoisuus ja lisääntynyt elämänilo kaikenikäisille naisille.

Klubi haluaa päästä tavoitteeseensa edistämällä naisten terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista näkemystä, sukupuolen valtavirtaistamista lääketieteellisessä tutkimuksessa ja lääkäreiden koulutuksessa, lisätavoitteena hoidon parantaminen ja ennaltaehkäisevän hoidon tehostaminen.

Klubi aikoo järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia, erilaisia hankkeita ja tapahtumia. Näiden tarkoituksena on vahvistaa naisten asemaa terveyden- ja sairaanhoidossa, herättää keskustelua ja lisätä tietoa. Edelleen toiminnan tarkoituksena on ottaa huomioon kestävä kehitys, talous, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus terveyden näkökulmasta. Klubi haluaa myös tuoda esiin kulttuurin vaikutuksen terveyden vahvistamiseksi ja elämänilon lisäämiseksi.

1,3 milj. klubi-klubben on kaksikielinen rekisteröity yhdistys. Klubin nimen perusteena on yli 45-vuotiaiden naisten lukumäärä Suomessa.